List prezidenta SNA p. Jána Mikuša

Gonzo - 8.3.2019
 

Vážení športoví leteckí priatelia,

Rozhodol som sa využiť popularitu tejto stránky, ktorá vďaka jej zakladateľovi p. Ivanovi Sabovi dokáže oslovovať široký okruh leteckých priaznivcov.

Z kedysi jedinej leteckej športovej organizácie sa prirodzeným vývojom (zmena spoločenských pomerov, nástup nových materiálov a technológií, liberalizácia legislatívy a p.) – etablovali ďalšie subjekty, ktoré úspešne fungujú na slovenskej leteckej scéne ako samostatné aj napriek mnohým problémom životaschopné organizácie. Uvediem aspoň v skratkách : SNA / SFUL / LAA / SLA.

Aj napriek skutočnostiam, ktoré nás nasmerovali na čiastočne odlišné prúdy, neustále tu zostávajú a nepochybne aj zostanú naďalej zásadné veci, ktoré nás spájajú. Chcem sa vyhnúť vzletným slovám ako napríklad „láska k lietaniu“ a p. - všetci veľmi dobre chápeme, čo nás k letectvu viaže. To, že pôsobíme v jednotnom vzdušnom priestore, na spoločných letiskách, zdieľame v zásade rovnaké postoje k lietaniu- to všetko musí vytvárať pôdu na spoluprácu.

To, že dnes využívame v podstate rovnaký počet letísk ako pred desiatkami rokov (až na svetlé výnimky, kedy nadšenci z našich radov dokázali zriadiť nové - ktoré potom nepriaznivci dokázali zlikvidovať), je len zásluhou členov všetkých spomínaných organizácií, ktorí na vlastné náklady dokázali udržovať prevádzkyschopnosť týchto letísk - pre celú spoločnosť.

Vo fungujúcich spoločenstvách (medzi ktoré sa chceme počítať) sú aj športové letiská dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou dopravného systému štátu, teda štát musí mať záujem o ich primeranú ochranu. Veď mnohé naše regióny ani po rokoch nedisponujú kvalitnou cestnou sieťou a tieto letiská sú často jedinou možnosťou ako sa rýchlo dopraviť tam, kde je potrebné. A to nespomínam takú vec - ako ich užitočnosť na rôznorodé využitie v prípade brannej pohotovosti, či živelných pohrôm a p.

Žiaľ, stali sme sa v ostatných rokoch účastníkmi procesu nepochopenia prospešnosti našich športov pre spoločnosť, svedkami nezáujmu rozhodujúcich ministerstiev (školstva, dopravy, obrany) o našu činnosť.

A poznámka na okraj – prijatím nepodareného zákona o športe boli mnohé problémy iba znásobené.

Pred niekoľkými dňami bola celá letecká verejnosť zaskočená návrhom „prílepku“ zákona o civilnom letectve a tiež návrhom o rôznych odplatách. Na možnú odozvu bol čas 3 dni. Nechcem opakovať zverejnené námietky našich kolegov – p. Dada, Kazdu, Kováča, ale aj ďalších, ktorí svojimi vyjadreniami presne charakterizovali vzniknutú situáciu. Práve vďaka ich reakcii a motivácii členov našich organizácií pri „odklikávaní“ sa podarilo docieliť, že budú ako zástupcovia verejnosti účastníkmi rozporového konania.

A opäť poznámka – začiatkom januára t.r. sa zástupcovia všetkých spomínaných organizácií (tzv. poverených) stretli s pracovníkmi Dopravného úradu a riaditeľom sekcie civ. Letectva MD – a o rekonštrukcii zákona, či nebodaj o novom zákone nebolo ani „chýru-slychu“

Samozrejme, nemôžeme si robiť prílišné ilúzie, ale nastal čas pripomenúť agilným úradníkom náplň a reálne potreby našich organizácií vykonávajúcich činnosť v prospech celej spoločnosti s dôrazom na mladú generáciu.

Prečo to vlastne celé píšem ? 

Nastala doba, aby sme zabudli na všetky tie problémy a nedorozumenia, ktoré nás často rozdeľujú, aby sme pozorne sledovali vývoj a vo vzájomnej spolupráci všetkých leteckých športových organizácií dokázali ovplyvniť tento nepriaznivý vývoj, ktorý nie je v súlade s vývojom v letecky vyspelých krajinách, medzi ktoré právom patríme.

S priateľským pozdravom 

PaedDr. Ján Mikuš

prezident SNA

súvisiace články :

Pripomenky k Zákonu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZNESENÉ PRIPOMIENKY - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectva a o zmene a doplnení niektorých zákonovcomments powered by Disqus