Letovu Š-218.31 vysadil motor po štarte Tri Duby

Gonzo - 6.2.2018
 

dátum : 17. júla 1939

posádka :  pilotný žiak Gustáv Hošák

účel letu : lety po okruhu - nácvik štartov a pristátí

havária spôsobená vysadením motoru po štarte a tým, že pilotný žiak nútený pristávať do vysokého obilia / pilotný žiak i pri zlom chode motoru pokúšal sa o zatáčku, aby mohol pristáť na letišti, ale túto pre úplne vysadenie motora nedotočil a musel sadať do obilia, čím nastalo obrátenie lietadla na chrbát

posledný používateľ lietadla :  Aeroklub Užhorod, dňa 22.5.1939 prevzatý letkou HLG vo Zvolene

zdroj  -  ebadatelnavha.vhu.sk

photo - vhu.sk
photo - vhu.sk
Letov Š-218.31 Piešťany Letov Š-218.31 Letov Š-218.31 Piešťany komisionálny prehľad škody
komisionálny prehľad škody správa o nehode Š-218.31


comments powered by Disqus