Letka Povereníctva dopravy / 1946

Gonzo - 26.2.2020
 

Douglas DC-3 na letisku Bielice - Baťovany

Nasledujúci článok je postavený na nascanovaných poznámkach p. Ivana Blaha, ktorý lietal ako pilot v Letke MV ČSFR, a je dobré mať na zreteli, že posielam ďalej tak ako som dostal. Pokiaľ má niekto viac vedomostí k uvedenej tématike, nech sa písomne ohlási u súdruha Žinčicu, prípadne v najhoršom na mojom majle 

Pri Povereníctve dopravy sa v Októbri 1946 utvoril v Bratislave letecký odbor, a v rámci neho sa utvorila Letka povereníctva dopravy, ktorá mala za úkol voziť lietadlami slovenských povereníkov. pozn. Gonzo : Povereníctvo dopravy je možné vnímať ako predchodcu slovenského Ministerstva dopravy v období rokov 1945 - 1968, úplný názov znel Povereníctvo SNR (Slovenskej Národnej Rady) pre dopravu

Ján Gerthofer

ústrižok pochádza z Leteckých novín Bratislava

Organizácia Letky pôsobila na letisku vo Vajnoroch, jej veliteľom sa stal Ján Gerthofer (príslušník Letky 13 / 26 uznaných zostrelov), jeho zástupcom bol Jozef Jakab (príslušník Letky 13)

personálne obsadenie Letky :

  • šéfpilot - Ján Gerthofer
  • piloti - Jozef Jakab / Ján (?) Buchel 
  • telegrafisti - Rudolf Slamka / Ján Masáre / František Čuchran / František Barborák 
  • palubný mechanik - Anton Butko / Karol Sochúrek / Pavel Arpáš
  • letecký mechanik - Karol Truban / Michal Srnec / Jozef Žiška / Vašek Zeman / Štefan Fašung
  • hospodársky vedúci leteckého skladu - Jozef Jokl

Hlavné sídlo Povereníctva dopravy odbor civilného letectva bolo v Bratislave na Malinovského ulici, kde predtým pôsobil Slovenský aeroklub, jeho riaditeľom sa stal Ing. Jarúnek / jeho zástupca Palkovič / vedúci personálneho odboru Hokynek

Zväzarmovské Sieble

Jozef Jakab

ústrižok pochádza z Leteckých novín Bratislava

V roku 1947 sa utvorila pri leteckom odbore skúšobná komisia, ktorá sa skladala z :

Dopravná letka Povereníctva dopravy mala v stave tieto lietadlá :

  • 2 x DC-3 pre 21 pasažierov (OK-VDS / OK-VDZ)
  • 3 x Siebel Si.204 (Aero C-3) pre 9 pasažierov (OK-ADX / OK-ADV / OK-ADW)
  • 1 x Norduyn Norseman pre 7 pasažierov (OK-EOU)
  • 2 x Fairchild 24 - pilot + 3 pasažieri (OK-ZCX ?)

Douglas DC-3 / OK-VDZ na letisku Bielice - Baťovany

photo - archív AK Partizánske

čo sa týka Dakôt, tak DC-3 / OK-VDS bola lususne vybavená, určená len pre prevoz povereníkov, DC-3 / OK-VDZ slúžila pre výcvik parašutistov a počas leteckých dní sa používala na vyhliadkové lety  

Douglas DC-3 / OK-VDS na letisku Bielice - Baťovany pri jeho slávnostnom otvorení

photo - archív AK Partizánske

asi podstatná poznámka p. Pavla Kloučka z ModelFóra.cz :

Zajímavé povídání o letce PD, i když s drobnými nepřesnostmi. Síbly využívalo PD s imatrikulacemi OK-ADR/OK-ADX/OK-ADW. Na Ruzyni se s nimi objevovali jako členové posádek páni Jakab, Čuchran, Gerthofer, Masáre a Palkovič. Fairchildů využívalo PD povícero, nejčastěji OK-ZDY a OK-ZDB, v letech 1946-47 taky OK-ZDC, který byl později převeden na Závody 29. augusta. Piloti Buchel, Jakab a Forejtník však taky často do Prahy přilétali s Fairchildem OK-ZDZ, který oficiálně patřil Lučobným závodom. Norsemany se u PD vystřídaly tři, původně OK-YDC, později v roce 1949 OK-ZDA jako fotogrammetrický a po jeho zničení havárií ho nahradil OK-XDI. Piloti Poverenictva však využívali i další typy, například K-65 Čáp (OK-ZJA/OK-AJA/OK-AJF) piloti Buchel a Trebichovský, všechny v roce 1946) nebo M-1D Sokol / OK-CEI (Jokl, Butko, až v roce 1949).

Štefan Pleško - člen redakčnej rady Leteckých novín

pokračovanie textu / článku nájdete na priložených scanoch vo fotoprílohe

photo - archív AK Partizánske
photo - archív AK Partizánske
Letka Povereníctva dopravy page 10 Letka Povereníctva dopravy page 20 Letka Povereníctva dopravy page 30 Letka Povereníctva dopravy page 40
Douglas DC-3 na letisku Bielice - Baťovany Douglas DC-3 / OK-VDZ na letisku Bielice - Baťovany photo - archív AK Partizánske Douglas DC-3 / OK-VDS na letisku Bielice - Baťovany Douglas DC-3 / OK-VDS photo - archív AK Partizánske


comments powered by Disqus