1. poľná let. stotina na letisku Pezinok - Rozálka

Gonzo - 29.11.2012
 

1. poľná letecká stotina na letisku v Pezinku - Rozálke, v strede jej veliteľ Stanislav Novák, stojaci spolu s mužstvom pred dvojplošníkom Hansa Brandenburg C.I, dnes sa na bývalom mieste letiska nachádza Areál zdravia Rozálka 

letisko Pezinok - Rozálka na Google Photos

vľavo Hansa Brandenburg / vpravo Anatra Anasalj

 Anatra Anasalj vystavená v Národnom Technickom Múzeu  v Prahe

Hansa Brandenburg C.I 27.88 po havárii na letisku v Pezinku, drak lietadla bol odoslaný po železnici na opravu do Prahy, motor poslúžil pre uschopnenie aeroplánu Hansa Brandenburg C.I 27.64

fotografie sú z archívu Mestského múzea v Pezinku, moja veľká vďaka patrí Petrovi Wittgruberovi

pilotný preukaz stíhacieho pilota Ľudovíta Deitha / Daita (Lajosa Daita za Rakúsko- Uhorska) 

Ľudovít Dait je uvedený vo francúzskej verzii pilotného preukazu ako Louis Dait

dátum vystavenia pilotného diplomu - 8.mája 1916 v Budapešti, ako rodné miesto je uvedená Cajla, tento pôvodný názov časti  Pezinku sa občas používa dodnes

súvisiace články :  SNA Pezinok

lúka za jazdeckým areálom v Rozálke - tu niekde bolo letisko

1. poľná letecká stotina na letisku v Pezinku Hansa Brandenburg C.I / vpravo Anatra Anasalj Hansa Brandenburg C.I Hansa Brandenburg C.I
Anatra Anasalj vystavená v Národnom Technickom Múzeu  v Prahe Ľudovít Dait je uvedený vo franczúskej verzii pilotného preukazu ako Louis Dait pilotný preukaz stíhacieho pilota Ľudovíta Deitha Hansa Brandenburg C.I


comments powered by Disqus