Slovenské krídla - August / September 1940

Gonzo - 27.12.2015
 

Upozornenie !  keby s tým niekto mal problém, práve si idete prehliadnuť historický časopis o letectve, vydávaný vtedajším režimom, nič viac a nič menej, preto zvážte pls. vašu prípadnú reakciu, ďakujem

za materiál ďakujem Dušanovi Belayovi

 Slovenské krídla 8 - 9 / 1940


comments powered by Disqus