Letecký závod nad oázami v Egypte a cesta späť

Gonzo - 27.3.2013
 

Zlín Z-XII / OK-TBG

článok mjr. poľného pilota letca Jána Ambruša / 1937 

Z uvedeného vidieť, že cestovanie v dopravnom lietadle má veľké výhody, zatiaľ však je dosť drahé. Preto je snahou nielen u nás, ale všade v cudzine, kde sa stavbe lietadiel venuje zvláštna pozornosť, stavať typy malých športových lietadiel, ktoré by boli dostupné cenou aj provozom. Lietadlo Zlín Z-XII je jedným z uvedeného druhu lietadiel a bude vás preto iste zaujímať, ako sa s takýmto malým športovým lietadlom cestuje a závodí. Ťažko by bolo, pravda, srovnávať malé športové lietadlo a cestovanie v ňom s moderným dopravným lietadlom, ale z ďalšieho poznáte, že propozície závodu nad oázami boly však tak zvolené, že k tomu srovnávaniu v skutočnosti došlo
 
 
mjr. Ambruš a ing. Šmela po príletu z okružného letu nad oázami pred Z-XII / OK-TBG photo LETEC (časopis MLL)
 
Kráľovský egyptský aeroklub usporiadal v prítomnom roku letecký závod nad oázami už po tretí krát. Československo vyslalo svoje lietadlá na tento závod po prvýkrát a bolo opravdu ťažké rozhodovať, ktoré typy z našich lietadiel majú byť na tento závod vyslané. Ešte ťažšie bolo nájsť potrebné peniaze na financovanie tak dlhého letu. Preto letecká verejnosť s radosťou prijala rozhodnutie továrne Baťa, keď sa odhodlala vyslať na tento závod do Egypta dve lietadlá typu Zlín XII. Bol som požiadaný Zlínskou leteckou spoločnosťou, aby som sa zúčastnil tohoto závodu. Poznal som dobre toto lietadlo ešte pred závodom a vediac, aké vlastnosti vykazuje, dal som prísľub letieť na lietadle Zlín XII. Počítal som už vopred s tým, že keď sa i v závode umiestnim alebo vôbec doletím, budem v poradí v prostriedku
 
Rozhodnúť sa letieť a zúčastniť sa tohoto závodu v Egypte, nebolo len tak ľahké. Lietadlo Zlín XII je malé so slabým 45 hp motorom a doteraz nemalo za sebou takú ťažkú skúšku, aká ho čakala skoro 5000 km ďaleko od vlasti. Preto som svoj súhlas nevyslovil hneď. V Aeroklube RČS hodne sa počítalo a uvažovalo nad tým, ktoré lietadlá majú najlepšie vyhliadky pre víťazstvo pri hodnotení výkonu podľa vzorca uvedeného v propozíciach. Pre zaujímavosť uvádzam formulku závodu, pričom malé "v" znamená vlastnú rýchlosť, veľké "V" najlepšia rýchlosť, malé "s" najlepšia spotreba paliva, veľké "S" vlastná spotreba, malé "p" vlastný dolet, veľké "P" najlepší t.j. najväčší dolet, "C" vybavenie lietadla. Vzhľadom na to, že sa bral pomer výsledku vlastného lietadla v rýchlosti, spotreba paliva a doletu k najlepšiemu výsledku zo všetkých účastníkov, bolo umiestnenie našich lietadiel závislé od druhu lietadiel, ktoré sa k závodom dostavia
 
 
Bohužiaľ, v tomto smere bola situácia pre nás veľmi nepriaznivá, lebo sa závodu zúčastnilo aj nemecké dopravné lietadlo Junkers Ju-86 s dvoma dieselovými motormi, každý o 620 hp. Toto lietadlo malo všetky prednosti, požadované vzorcom a hlavne komfortné vybavenie, ktorým sa dalo získať veľa bodov. Závod v Egypte konal sa v dňoch 23. - 26. februára t.r. Lietadlá maly doraziť do Caira 22. februára. Je to mesiac, keď u nás panuje najnepriaznivejšie počasie pre letcov. Snehové vánice striedajú sa jedna za druhou a plochy našich letíšť sú pokryté ešte snehom. Preto nebolo pre nás malým problémom problémom dostať sa na miesto závodu
 
 
nemecká posádka zvíťazila v Leteckom závode nad oázami na Junkerse Ju-86 / D-AKOP
zdroj - alternathistory.org.ua
 
Dlho sme uvažovali so štkpt. Fuchsom, npor. Provazníkom a ing. Šmelom o tom, ktorú cestu si zvolíme pri lete ta. Nie menšiu starosť nám robilo aj to, že na letišti v Otrokoviciach pri Zlíne bolo toľko snehu, že naše lietadlo na kolesách sa od zeme ani neodlepilo. Preto Zlínska letecká spoločnosť zhotovila na rýchlo lyže, aby sa mohli konať lety pred komisiou ministertsva verejných prác, potrebné pre imatrikulovanie lietadla

Tieto okolnosti nás viedli k tomu, že sme po porade s továrňou, rozhodli dopraviť lietadlo do Benátok vlakom. Chceli sme najprv odletieť na lyžiach, ale na letištiach smerom na juh nebolo nikde dosť snehu. Rozhodli sme sa preto pre uvedené riešenie
 
 
 
 
Čo dokázal Zlín Z-XII v egyptskom závode
 
v týchto dňoch sme dostali od nášho dopisovateľa Ing. Šmelu z Egypta podrobnú startovú listinu účastníkov medzinárodného letu nad oázami. Tak už dnes si môžeme spraviť presnú predstavu o tom, s akou konkurenciou museli 2 zlínske stroje bojovať a ich veľký úspech nás napĺňa hrdosťou, Ambrušov Zlín XII dokázal , že je lietadlom, ktoré sa blíži ideálnemu pojmu, lebo podľa formule egyptského závodu malo zvíťaziť lietadlo, ktoré vyhovovalo pokiaľ ide o rýchlosť, komfort, spotrebu, radius, teda po všetkých stránkach
 
Zlín XII o 45 hp v rukách Majora Ambruša, prestihnutý Junkersom o 1200 hp, ďalej dvoma Messerschmittmi o 240 hp, jedným Caudronom o 190 hp a 2 Percival Gully o 200 hp, nechal za sebou 12 francúzskych lietadiel svetoznámej značky Caudron, umiestnil sa ďalej pred šiestimi anglickými lietadlami Miles Hawk a Falcon o 130 a 200 hp, porazil deväť typov továrne Havilland, z ktorých najúspešnejší umiestnil sa až na deviatom mieste, porazil 2 stroje Beechcraft o 420 hp, 2 Messerschmitty o 240 hp, dvojmotorový Monospar, dvojmotorový Potez a Short Ceion atď
 
Umiestnil sa tedy na siedmom mieste. Zvíťazil za ťažkých podmienok a jeho úspech je veľkým medzinárodným víťazstvom československého športového letectva, ktorého dosah je väčší, než si uvedomujeme. Aký to bol závod, osvetlí pár riadkov z dopisu, ktorý zaslal   priamy účastník letu : " Strašná horúčosť a piesok. Druhá polovica závodu z Luxoru cez oázy Dakhla a Bahariu je vyčerpávajúca. Lietadlá sa boria polovicou kolies do piesku a nie sú v stave rozísť sa na štarte. Je to až bolestivý pohľad na stroje Messerschmitt a Caudron. Lietadlá sa celé chvejú, motory dunia plným počtom obrátok a stroje sa nemôžu hnúť z miesta. Najhoršie letisko bolo v Horgade a Baharii , kde sa prevrhol  Nemec Schwabe so strojom Klemm 350 km od cieľa. Obidva Zlíny XII sa držia statočne. Ambruš o 16,50 hod. pristál v Kahýre bez jediného trestného bodu. Fuksa doletel na predposledné letište so zapchatým benzínovým potrubím a pretože bolo už neskoro, priletel za nami do Kahýry až na druhý deň ráno...  Krátky prehľad a pár riadkov o závode nám zatiaľ postačia. Neskoršie soznámime čitateľov s podrobnejšími skúsenosťami závodníkov
 
 
Krásny dar továrnika J.A. Baťu mjr. Ambrušovi
 
Mjr. Ján Ambruš, ktorý svojím umiestnením v Egypte (skončil na 4. mieste) pri medzinárodných závodoch okolo oáz, na siedmom mieste v silnej konkurencii skvele reprezentoval naše športové letectvo, obdržal v týchto dňoch telegram od továrnika J.A. Baťu (ktorý je práve v Amerike) nasledujúceho znenia : " Chicago - dodatkom k môjmu blahoprianiu dovoľujem si Vám venovať jedno lietadlo Zlín XII. Ján Baťa "
 
 
 
RNDr.Miklenda, jeden z troch leteckých meteorológov, ktorý sa zúčastnil ako pozorovateľ so šéfpilotom Šedom leteckého závodu okolo pyramíd
 
Letecký závod nad oázami v Egypte a cesta ta a spať - článok Jána Ambruša Letecký závod nad oázami v Egypte a cesta ta a spať - článok Jána Ambruša Čo dokázal Zlín XII v egyptskom závode Junkers Ju-86
Zlín XII mjr. Ambruš a ing. Šmela


comments powered by Disqus