Letecké noviny Bratislava

Gonzo - 11.10.2011
 

obrázkový dvojtýždenník - vychádza každého 1. a 15. v mesiaci

Majiteľ a vydavateľ POVERENÍCTVO DOPRAVY - št. letecká správa na Slovensku v spolupráci Slovenského Národného Aeroklubu v Bratislave ". Tieto parádne noviny vychádzali v rokoch 1949 - 1951, kedy došlo k ich zrušeniu. Odvtedy na Slovensku nevychádza žiadne tlačené periodikum o letectve a lietaní, čo je obrovská škoda

Dnes je už nemožné posúdiť, či sa Letecké noviny stali obeťou federálnej politiky, prípadne Poverenítcvo dopravy v Bratislave prestalo mať záujem vydávať noviny, ktoré pokrývali dianie v letectve v  celom Československu. Pri listovaní je zrejmé, že po Februári 1948 nastupuje v LN hlavné téma "sovietskeho letectva", čo spôsobuje postupnú a úplnú degradáciu kvality obsahu

vstup do albumu na Google Photos

skončilo to takto / za materiál ďakujem Sadkovi

Letecké noviny Bratislava 2 / 1948 Letecké noviny Bratislava 12 / 1949 Letecké noviny Bratislava 9 / 1950 Letecké noviny Bratislava 12 / 1951


comments powered by Disqus