Letecké nehody počas normalizácie v čsl. tlači

Gonzo - 29.9.2014
 

ilustračná photo  -  havária DC-9 v Suchdole / photo - ceskatelevize.cz

autor - Tereza Šípová

Správy o negatívnych udalostiach v súčasnosti tvoria podstatnú časť mediálneho výstupu. Nie je a nebolo tomu tak vždy a všade a za všetkých okolností

Odlišný postoj k zverejňovaniu správ o nehodách a katastrofách sa uplatňuje v totalitných režimoch, kde spravodajstvo kladie dôraz na informovanie o kolektívnych úspechoch. Informovanie o zlyhaniach jednotlivca, alebo celého systému by mohlo narušiť budovaný pozitívny obraz o totalitnej spoločnosti ....

nehoda DC-9 / YU-AHT blízko Českej Kamenice

aviation-safety.net

photo - ceskatelevize.cz
photo - ceskatelevize.cz


comments powered by Disqus