Letecké havárie na Slovensku 1945 - 1946

Gonzo - 5.5.2013
 

rad Arado Ar-96B /  photo archív M. Reicha
 
chcem upozorniť na jeden fakt, že p. Androvič sa mohol pri svojej práci občas zmýliť, informácie si vymieňal poštou, nie je v mojich možnostiach a ani účelom si jednotlivé fakty overiť, takže ich predkladám v stave " aké sú ", za materiál ďakujem Marošovi Szabó sen., postupne budem publikovať ďalšie záznamy 
 
Júl 1945 - sovietske kuriérne lietadlo Polikarpov Po-2 
Malé Karpaty, nad obcou Račišdorf (Rača), posádka 3 letci, príslušníci sovietskej kuriérnej letky v Bratislave,  Po-2 viezol ribízle na zadnom sedadle a 2 letcov, ktorí stáli na krídle a držali sa vzpier, preťažený stroj havaroval pri obci Himligarka
 
asi 1 km západne od obce Veľké Orvište, 15,50 hod., posádka - škpt. let. Teodor Obuch, príslušník 2.slp., pri prelete z Čiech do Piešťan pre nedostatok PHM núdzové pristátie so zatvoreným podvozkom, poškodená vrtuľa, zlomený trup za kabínou 
 
23.9.1945 - klzák SG-38 " Schulgleiter "
Baťovany, posádka pilot Imrich Horník    / člen SNA Baťovany
 

8.1.1946 - kuriérne lietadlo Polikarpov Po-2.2357
pri Novom Meste nad Váhom, pristál na poli pre poruchu prívodu paliva, prevezený do opravy u TDP Trenčianske Biskupice, pre nedostatok náhradných súčiastok (vrtuľa, motor, ostruha) bol disponovaný na jeseň 1946 do Kunovíc. Po oprave znovu u 2.LP v Piešťanoch , neskoršie vyradený ako civilný OK-XEI

8.1.1946  - Polikarpov Po-2.8612

letisko Piešťany, šrtm. František Hanovec a kpt. Vilo Gábriš, príslušníci 2. stíhacieho leteckého pluku, po namontovaní knipla z La-5FN bol stroj neovládateľný - havária, štart k vyhľadaniu iného havarovaného Po-2
 
 
26.2.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-5FN, 392111923
letisko Piešťany, rtm. Michal Jánoš, príslušník 2. stíhacieho leteckého pluku, kotrmelec, pri pristátí zachytil krídlom o zem, odrazený podvozok a spodok trupu, stroj zničený
 
26.2.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La.5FN, 392111923
letisko Piešťany, rtm. Miroslav Churcháň,  príslušník 2. stíhacieho leteckého pluku, kotrmelec, pri pristátí zachytil krídlom o zem, odrazený podvozok a spodok trupu, stroj zničený
 
15.4.1946 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.107 (C-2)
letisko Piešťany, kpt.letectva Viliam Gábriš, František Cyprich, príslušnícu 2.slp., pri pristátí aeroplán ušiel zo smeru, prasknutý čap podvozku, poškodený podvozok, pravé krídlo, vrtuľa, opravený v Trenčíne 
 
21.4.1946 - čs. útočné lietadlo Iljušin IL-2.12368
letisko Trenčianske Biskupice, posádka rtm. Ján Zalibera, škpt. Osvald Fenel, príslušníci 30.bipl. 4.čs.Let.divízie Trenčín, havária v dôsledku prasknutej trubice podvozku. Od 1. 5.1946 u školskej perute III. v Olomouci. Poškodený podvozok, vrtuľa, a pravá VCHP. Oprava v Olomouci
 
24.4.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-7.45212611 
letisko Piešťany, posádka rtm. Štefan Ocvirk, príslušník 2.slp., pri pristátí ušiel zo smeru, poškodené ľavé krídlo, podvozok, vrtuľa, aeroplán zrušený
 
24.4.1946 - čs. útočné lietadlo IL-2.18827144
západne od železničnej stanice Strážske, posádka pil. rtm. Bielopotockij, strelec Koprda, príslušníci čs. 30 bipl., 4.let.divízie Trenčín, vysadenie motora - núdzák, ohnutá vrtuľa, poškodený chladič a spodok trupu, stroj zrušený
 
3.5.1946 - čs. bombardovacie lietadlo Siebel / Aero C-3.323
letisko Vajnory, posádka pilot por. let. J.Jakab, rtm. let. M. Jankovič, príslušníci VLO-4, pristátie so zatvoreným podvozkom, poškodenie vrtule, spodok trupu a kryty motorov, stroj opravený 
 
 
5.5.1946 - klzák SG-38 Schulgleiter
Trenčín - Zlatovce, posádka pilotný žiak Juraj Stuchlík, člen SNA Trenčín, po štarte z kopca Čechovka pri pristávaní vletel do zákopu vojenskej strelnice, pilot ľahko zranený, na klzáku zlomená lyža, poškodený poťah krídla
 
7.5.1946 - Fieseler Fi-156.513 / K-65
poľné letisko pri Humennom, posádka kpt. let. Rehuš, pplk. Kvapil, príslušníci VLO-4, po štarte vysadil motor - pád z malej výšky, poškodený podvozok, vrtuľa a ľavé krídlo, aeroplán išiel do opravy v Trenčíne
 
10.5.1946 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.201 / C-2
letisko Piešťany, posádka šrtm. Ľudovít Pivarček, rtm. Ján Horváth, príslušníci 2.slp PPK (pilotný poddôstojnícky kurz), po štarte vysadil motor, pristátie na brucho, poškodená vrtuľa, 
 
15.5.1946 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.69
letisko Piešťany, posádka rtm. J.Bivó, rtm. J.Gajdoš, príslušníci 2.slp. - PPK(kurz), pretočenie vrtule na max. uhol nábehu, poškodená vrtuľa, nosné plochy, podvozok 
 
16.5.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-5FN.39213541 / S-95
letisko Piešťany, posádka rtm. Jozef Horúčka, príslušník 2.slp, pri pristávaní praskla duša, ušiel z dráhy, poškodená podvozková noha, vrtuľa, chladič, klapky
 
17.5.1946 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.202
letisko Piešťany, posádka Jozef Biró, príslušník 2.slp PPK (kurz) , vysadil motor, poškodený motor, klapky
 
 
18.5.1945 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.125 / C-2
300 m od letiska Piešťany, posádka rtm. J.Biró,rtm. Jančár, príslušníci 2.slp. PPK (pilotný poddôstojnícky kurz), vysadenie motoru počas letu na okruhu, poškodená vrtuľa, ložisko motoru, klapky,kryty
 
21.5.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-7.45210797
letisko Piešťany, posádka šrtm. Štefan Zúber, príslušník 2.slp., porucha tlmiča podvozku pri pristávaní, poškodená vrtuľa, pravé krídlo, pravá podvozková noha
 
v letectve sa často spomínajú povestné 3 nehody, ale toto je hodne dlhá séria haváriek na letisku Piešťany, celkovo 7 počas 11 dní !, našťastie sa pri nich podľa zázanamov pilotom nič nestalo 
 
 
28.6.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-7. 45210964
letisko Piešťany, posádka rtm. Jozef Horúčka, príslušník 2.slp., aeroplán úplne rozbitý, zrušený
 
2.7.1946 - čs. školné lietadlo Klemm Kl-35D v.č.13
Banská Belá - les, posádka rtm. Rudo Božík, rtm. Materný, príslušníci : pridelený 1.slp, pridelený k pilotnému poddôstojníckemu pilotnému kurzu, zachytil vrcholky stromov a prevrátil sa do lesa 
 
 
3.7. 1946 - čs. športové lietadlo (spojovacie) Piper Cub L-4.29403
letisko Trenčianske Biskupice, bez posádky, príslušníci VLO-04 štábna letka, pri neopatrnej manipulácii so zváracím agregázom zhorel na odstavnej ploche pred hangárom
 
16.7.1946 - spojovacie lietadlo Fieseler Fi-156.501 / K-65
pri Dolných Slažanoch, posádka npor. Albert Monnich, rtm. Pavol Dúbravský, príslušníci 1.slp., núdzové pristátie do terénu, opravený
 
17.7.1946 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.32 
letisko Piešťany, posádka rtm. Jozef Rosina, škpt. Ladislav Jaroš, príslušníci 2.slp PPK kurz Piešťany. defekt pravého kolesa pri pristátí, poškodená vrtuľa a komiec pravého krídla, opravený
 
19.7.1946 - čs. cvičné lietadlo Arado Ar-96B.07
300 metrov od letiska Piešťany, posádka rtm. Anton Gendiar, príslušník 2.slp. PPK Piešťany, pri akrobacii vysadil motor, dlhý pri pristátí, poškodená vrtuľa a kryty
 
25.7.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-7.45213136
500 m od prahu dráhy letiska Piešťany, posádka Jozef Kubica, príslušník VLO-4, vynechal motor, pristál na brucho, aeroplán zrušený
 
27.7.1946 - čs. bombardovacie lietadlo Siebel / Aero C-3A.323
letisko Piešťany, príslušnosť - dopravná letka pridel. k VLO-4, nehoda prázdneho lietadla na zemi, sklopenie ľavého podvozku pri motorovej skúške, poškodená vrtuľa, okraj krídla a fletner
 
4.8.1946 - spojovacie lietadlo Piper L-4 Grasshopper.30357/13
Záhorie, kopec Vysoká, posádka kpt. letectva Michal Danác, rtm. Pravoslav Kalický, príslušníci 2.slp., v hmle narazili do temena kopca Vysoká
 
6.8.1946 - Fieseler Fi-156.50 / K-65
letisko Tri Duby, LZ.8, pri letovaní antény zhorel poťah od krídla až po kabínu pilota
 
 
svahové letisko Bratislava - Dúbravka, posádka pilotka Ľudmila Bugárová † členka SNA Bratislava, havária pri prelietavaní svahu
 
6.8.1946 - čs.bombardovacie lietadlo Siebel / Aero C-3A.385
200 metrov od letiska Žilina, posádka rtm. K.Bacmajer, Fr. Barborík, rtm. L.Ruffer, L.Dom, des.asp. J.Hesl, príslušníci LU, postupne vynechali oba motory, celý stroj vážne poškodený, zrušený
 
12.8.1946 - čs. stíhacie lietadlo Lavočkin La-7
Banská Bystrica, pod Urpínom, Žlté Piesky, posádka Tomáš Sýkora, príslušník 1. slp. Zvolenský
 
26.8.1946 - čs.stíhacie lietadlo Lavočkin La-7.45210889
letisko Piešťany, posádka por. letectva František Cyprich, príslušník LZ.4 - LP-2. (VLO-4), pri pristátí sa sklopila pravá podvozková noha, silne poškodený stroj, zrušený v Trenčíne
 
4.9.1946 - čs. bombardovacie lietadlo Siebel 204 / Aero C-3A.388
letisko Košice, posádka prápor. let. Jozef Fidler a ďalší, príslušníci LSS, pri pristátí sa sklopila ľavá podvozková noha, opravený
 
September 1946 - čs. cvičné stíhacie lietadlo ULa-5.3715
letisko Piešťany, posádka štpráp. L.Vasík a rtm. V.Horúčka, príslušníci 2.slp., pri školení žiakov po 42 lete havaroval, príčina nezaistená matica podvozkovej nohy
 
20.11.1946 - spojovacie lietadlo Piper L-4.30261 Grasshopper / K-68
Dolný Smokovec, posádka por.letectva v z. Zoltán Barna, rtm.let. Bohumil Ridoško, príslušníci LP.1 Sliač - Tri Duby, letecká nekázeň, sklz po krídle - pád, počas cvičenia záloh
 
4.12.1946 - čs.stíhacie lietadlo Lavočki La-5FN.39213683
letisko Piešťany, rtm. Július Zvara, príslušník CL-4/ 2.slp., pri pristátí praskla ľavá pneumatika, motor do revízie, drak zrušený
 
19.12.1946 - spojovacie lietadlo Fieseler Fi-156. 501 / K-65
Jablonové, šrtm. Fr. Mlčoušek, príslušník VLO-4, zadrený motor, poškodená ľavá podvozková noha
 
20.12.1946 - cvičné lietadlo Bucker Bu-131 / Aero C-4.1
pri Veľkých Bieliciach, posádka rtm. let. Ján Martinský, rtm.let. Karol Materný, príslušníci VLO-4 cvičná letka CL-4, vysadenie motora po revízii stroja u LO Trenčín
 


comments powered by Disqus