Letecké cvičenie v prospech M.L.L. Piešťany

Gonzo - 26.5.2013
 

Občania pristupujte za členov Masarykovej Leteckej Ligy !
 
 
Letecký pluk 3 " Generála - letca M.R.Štefánika "
 
usporiada
 
14. a 15. augusta 1926
 
na letišti Piešťany 
 
L E T E C K É   C V I Č E N I E 
 
v prospech M.L.L. 
 
Prístup obecenstva na letište je dovolený
 
PROGRAM :
 
Dňa 14.augusta popoludní. :        prílet lietadiel, propagačné lety v okolí Piešťan a rozhodenie letákov s lietadiel 
 
o 20 hodine večer :                         Prednáška o letectve a význame M.L.L. vo dvorane, alebo na terase " Kur-salonu"

 

Dňa 15.augusta o 6 hodine :        Letecký poplach 

o 9 hodine predpoludní :               Výstavka lietadiel a rozličných leteckých zariadení na letišti                                        

o pol 12 hodine predpol.:              Skupinové lety nad kúpeľmi a Piešťanami, shadzovanie letákov 
                                                            o M.L.L do mesta a obecenstvo na letišti
 
o 15 hodine popoludní :                Hlavný program - výstavka ako predpoludním, skupinové lety,  
                                                                                           vzorná a voľná, akrobacia v skupine lietadiel, súboj lietadiel, 
                                                                                           bombardovací nálet skupinou lietadiel na letište, znázornenie  
                                                                                           soskoku padákom s lietadla, výškové lety a fotolety
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 V nedeľu, dňa 15. augusta popoludní koncertuje cez celý čas programu hudba
 
O dopravu obecenstva a občerstvenie obecenstva na letišti je vzorne postarané 
 

Vstupné : na prednášku v sobotu, dňa 14. augusta večer dobrovolné. V nedeľu, dňa 15. augusta :  Vyhradené miesta Kčs 8, pre členov M.L.L Kčs 5. Obyčajné miesta Kčs 3. , členovia M.L.L, vojsko, deti Kčs 2

V prípade nepriaznivého počasia bude letecké cvičenie odrieknuté na čas pozdejší, čo bude zavčasu príhodným spôsobom oznámené ** Kúpené vstupenky majú naďalej platnosť
 
Občania pristupujte za členov Masarykovej Leteckej Ligy !
 


comments powered by Disqus