CAPE - závod turistických lietadiel okolo Malej dohody / 1938

Gonzo - 9.4.2013
 

Letecké noviny Bratislava

Najväčšia letecká súťaž, ktorá sa konala v posledných rokoch štátmi Malej dohody, bola tohtoročná " CAPE " (skratka tejto súťaže). Organizáciu tohto veľkorysého podniku malo na starosti Československo za spolupráce leteckých korporácii Rumunska a Juhoslávie

Tatra T.101 / photo - esbirky.cz

Štyridsať štartujúcich lietadiel bolo rozdelené do dvoch skupín, a to na lietadlá s motormi do obsahu 4 litrov a s motormi od 4 litrov do 12 litrov obsahu. Tieto dve skupiny boli rozdelené na ďalšie 2 skupinky, a to na letcov - amatérov a letcov - profesionálov.  V kategórii "A" tj. s motormi do obsahu 4 litrov, ako je na pripojenej mapke naznačené, bola úloha preletieť trať 3.274,4 km. Kategória "B" mala dlhšiu trať, ako to tiež na mapke vidno, a to celkom 3.696 km 

víťaz kategórie s objem motoru cez 4 litre - letci športovci Ing. Eduard Lindner z Rumunska / za fotku ďakujem jeho synovi

Všetci letci po preletení celej trati sa zúčastnili v rýchlostnom závode na 100 km. Propozície závodu vyžadovali, aby letci využitkovali podľa možnosti čo najväčšiu rýchlosť lietadla v procentách, blížiacich sa maximálnej rýchlosti lietadla, a vopred stanovené rýchlosti museli byť dodržované. Prílety pred určeným časom a po určenom čase boli bodované ako stratové

Praga E.114.10

Z nových lietadiel čsl. konštrukcie zúčastnilo sa na závode zaujímavé lietadlo Praga E-117, konštrukcia Ing. Šlechtu, odvodená z lietadla Praga Air Baby, ktoré prinieslo čsl. letectvu 7 medzinárodných rekordov rýchlostných, výškových a diaľkových. Ďalšie nové lietadlá čsl. konštrukcie boli : Be-555 a Be-51, lietadlá Tatra boli zastúpené typmi Tatra T.101 a Tatra T.201. Rumunskí a juhoslovanskí účastníci štartovali prevažne na strojoch cudzej výroby, v závode bolo len jedno lietadlo rumunskej konštrukcie IGAR-Universal a štyri lietadlá juhoslovanskej konštrukcie s motormi Walter N7 

Beneš-Mráz Be-51 Beta Minor  

Československé športové letectvo môže byť s výsledkami vskutku veľmi spokojné, lebo si prvenstvo v športovom letectve v  Európe zachovalo na výške doby. Najlepšie to ukazuje niže uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedení prvý traja letci v každej kategórii

Zlin Z-XII.159, pilotka Anna Železníková  / photo - esbirky.cz

Naši získali totiž dve prvé, dve druhé a dve tretie ceny. Juhoslovani jednu prvú, jednu druhú a jednu tretiu cenu. Rumuni jednu prvú, jednu druhú a súčasne absolútneho víťaza, ktorým je Ing. Lindner s 989 bodmi

V kategórii dám sa umiestnila na prvom mieste sl. Železníková na Zlíne Z-XII a na druhom Nadia Russo na Buckri, ktorá ako jediná dáma preletela celý závod. Z čsl. lietadiel najlepšieho výsledku dosiahli lietadlá Praga, ktoré boli dve pri štarte a obsadili prvé a druhé miesto v kategórii. Na druhom mieste sú lietadlá Tatra, z ktorých štartovali 4 a obsadili prvé, druhé, piate a šieste miesto. Lietadiel Be bolo celkom štrnásť a obsadili dve tretie, dve štvrté, dve piate, dve šieste, dve siedme, dve deviate, jedno ôsme a jedno dvanáste miesto

Prezidentský pohár získal celkový víťaz Ing. Eduard Lindner

photo - archív A.Lindner

Lietadlá Zlín, celkom dve, obsadili desiate miesto v kategórii, a to jedno, ktoré doletelo so slečnou Železníkovou. Cenu prezidenta republiky získal absolútny víťaz súťaže, každý prvý v kategórii dostal 10.000 Kč, druhý v kategórii dostal 7.000 Kč, a tretí v kategórii 3.000 Kč. Okrem toho bolo veľmi mnoho cien čestných. Budúca súťaž Malou dohodou bude organizovaná Rumunskom 

photo - esbirky.cz

motory Walter víťazia v leteckej súťaži štátmi Malej dohody 1938

 a.s. Walter - Praha XVII., Jinonice

3. miesto v kategórii II.B / posádka Lukačovič - Hofer / lietadlo Be-150 / motor Walter Junior 4

3. miesto v kategórii II.A / posádka Svoboda - Konečný / lietadlo Be-555 / motor Walter Minor 4

4. miesto v kategórii II.A / posádka Kluka - Martínek / lietadlo Be-51B / motor Walter Minor 4

5. miesto v kategórii I.A / posádka Škorvaga - Palichleb / lietadlo Be-50 / motor Walter Minor 4

5. miesto v kategórii II.B / posádka Kotiba - Pařízek / lietadlo Be-150 / motor Walter Junior 4

5. miesto v kategórii II.A / posádka Vlasák - Šilhan / lietadlo Be-51 /motor Walter Minor 4

6. miesto v kategórii II.A / posádka Lošťák - Tománek / lietadlo Be-50 / motor Walter Minor 4

6. miesto v kategórii II.B / posádka Petr - Jaňour / lietadlo Be-150 / motor Walter Junior 4

7. miesto v kategórii I.A / posádka Steinbauer - Koutek / lietadlo Be-50 / motor Walter Minor 4

7. miesto v kategórii II.A / posádka Vlk - Galbavý / lietadlo Be-50 / motor Walter Minor 4

8. miesto v kategórii II.A / posádka Luňák - Loucký / lietadlo Be-51B / motor Walter Minor 4

9. miesto v kategórii I.A / posádka Tlapák - Komenda / lietadlo Be-550 / motor Walter Mikron 4 II

9. miesto v kategórii II.A / posádka Plecitý - Hodek / lietadlo Be-555 / motor Walter Minor 4

12. miesto v kategórii II.A / posádka Protiva - Doubek / lietadlo Be-51B / motor Walter Minor 4

účastníci pretekov v Zlíne a ich podpisy / photo archív - A.Lindner

Letecká súťaž štátmi Malej dohody 1938, článok 1 Letecká súťaž štátmi Malej dohody 1938, článok 2 motory Walter víťazia Tatra T.101
Praga E.114.10 Zlin Z-XII Be-51B Beta Minor Be-51B Beta Minor
Ing. Eduard Lindner - víťaz kategórie cez 4 litry Prezidentský pohár pre celkového víťaza súťaže podpisy účastníkov závodu / archív - A.Lindner účastníci pretekov v Zlíne / archív - A.Lindner


comments powered by Disqus