Letecká doprava / 1944

Gonzo - 30.3.2013
 

za materiál ďakujem p. Jánovi Stupkovi
 

1. dopravné veľkolietadlo Junkers Ju-90  / D-AALU
2. pohľad na štvormotorové Ha-139 / D-AJEV, ktorým sa zaobstarávala doprava leteckej pošty cez južný Atlantik
3. vykladanie tovaru z lietadla Ju-90
4. technická skúška vrtúľ
5. motorová skúška lietadla Fw-200 Condor

Slovensko v leteckej doprave (črty a úvahy o prítomnosti a budúcnosti)               

článok Gabriela Vlasáka, podpredsedu Slovenskej leteckej spoločnosti, úč. spol.

Slovenská letecká spoločnosť, ktorá udržuje pravidelnú leteckú dopravu u nás, zakončila dňa 30. septembra  t.r. sezónu leteckej dopravy. Prvý raz v dejinách leteckej dopravy vystúpila verejne a vlastnými  lietadlami naša mladá spoločnosť, ktorá si po marcových udalostiach roku 1939 vzala za úlohu organizovať dopravu osôb, pošty, batožiny a tovaru v Slovenskej republike. Nadviazala tým na tradíciu v leteckej doprave, ktorá predtým za  / Česko-Slovenskej republiky tuná bola
 
V roku 1939 až 1942 spolupracovala SLS s ríšskou leteckou dopravnou spoločnosťou " Deutsche Lufthansa A.G. ", roku 1942 aj s " Magyar légiforgalmi r.-t. ", ale až v roku 1943 podarilo sa splniť dávny sen našich činiteľov v civilnej leteckej doprave a uskutočniť lety na vnútroštátnej a zahraničnej linke vlastnými lietadlami. Rok 1943 končí bilanciou 95 % - nej pravidelnosti v udržovaní našej leteckej dopravy, čo je číslo - posudzované s odborného hľadiska - veľmi pekné. Prvé začiatočné ťažkosti tohoročnej sezóny boli preklenuté a smerodajní činitelia majú skúsenosti a dáta, podľa ktorých, ak nevzniknú iné neočakávané rušivé momenty, budú slúžiť na zlepšenie našej civilnej leteckej dopravy v budúcnosti. Nesmieme sa uspokojiť s prvými úspechmi a treba aj nám uvažovať o budúcnosti tým viac, že sme národom malým a že vzdušné more nad nami musí byť aj pre nás priestorom na zapojenie sa do svetovej leteckej dopravy
 
Už dnes je jasné, že doprava v budúcnosti, dokonca čoskoro po vojne, bude patriť lietadlu. Možno predpokladať, že v civilizovaných štátoch sveta vznikne mnoho nových leteckých dopravných spoločností a bude záležať len od vlád štátov, či jestvujúce a nové letecké spoločnosti budú jestvovať na podklade súkromnej kapitálovej účasti, alebo kapitálovej účasti štátu a súkromných záujemcov alebo dokonca, čo je nepravdepodobnejšie, ako monopolné štátne dopravné spoločnosti štátov. Neodvisle od zriaďovania leteckých dopravných spoločností načim počítať s enormným vzrastom počtu lietadiel súkromníkov. Veď ešte dávno pred začiatkom tejto vojny stálo lietadlo menej, ako osobný automobil lepšej značky. Štát vychádzal skoro všade tomuto snaženiu v ústrety, lebo vo väčšine prípadov odpúšťal pomerne vysoké poplatky za pristávanie a hangárovanie na letištiach tým vlastníkom súkromných lietadiel, ktorí o to osobitne požiadali. Ale ani otázka letíšť nebude hrať, ako nám to dnešný vývoj správne ukazuje, neobyčajne úlohu pri vzraste počtu súkromných lietadiel, lebo cena " Helicoptery " dnes v zahraničí sériove vyrábaných, bude prístupná ( aký omyl ! ). Práve vyrábaná " Helicoptera " nepotrebuje už veľkú plochu na štart a pristátie. Ploché strechy víl, trávniky v záhradách, hospodársky dvor, alebo tenisové courty jednotlivcov, to budú v budúcnosti letištia súkromníkov a hangáry budú nahradzovať nepremokavé plachty alebo väčšie garáže, lebo súkromné lietadlo budúcnosti bude skladacie. " Helicoptera " bude  najideálnejším dopravným prostriedkom pre každého, kto bude chcieť mať pri lietaní pohodlie a bezpečnosť. Toto lietadlo lieta tak, ako si kto žiada, dopredu, dozadu, nabok, alebo zostane " stáť ", plávajúc vo vzduchu. Bude preto nahradzovať do určitej miery osobný automobil
 
 
Vráťme sa však k leteckým dopravným spoločnostiam, ktoré si budú môcť dovoliť nákup a udržovanie veľkých dopravných lietadiel. Vo svete leteckých  technikov nie je nijakým tajomstvom, že dnešné typy dopravných lietadiel budú ďaleko predstihnuté obrami, ktoré stavajú národy s dlhou tradíciou v letectve. Vie sa napríklad o stavbe " lietajúceho člna " s rozpätím krídiel viac ako 70 metrov a o 125 ton vlastnej váhy. Tento lietajúci čln má pojať 150 cestujúcich s batožinou a poštou a má dolet ďaleko nad 10.000 km. Ideálom leteckých konštruktérov je vytvoriť rýchle, bezpečné a plným komfortom vybavené lietadlo pre 100 cestujúcich s určením pre transkontinentálne trate, t.j. trvanlivý dobrý typ, niečo podobného, ako u nás známe dopravné lietadlo Junkers Ju-52, ktoré sa bez podstatných zmien vyrába už skoro 15 rokov
 
Snaha budovať veľkolietadlá je odôvodnená tým, že v diaľovej leteckej doprave sú tieto kolosy omnoho hospodárnejšie v prevádzke, ako väčší počet menších dopravných lietadiel. V stavbe rôznych typov veľkolietadiel bude sa istotne pokračovať  
 
 
 ilustrácie k článku podpredsedu SLS G. Vlasáka
 

Dopravné veľkolietadlo Focke Wulf Fw-200 Condor / D-ACON
Dopravné veľkolietadlo Douglas DC-2 spoločnosti American Airlines /  NC 14278
Pohľad na motor lietadla Fw-200 Condor
Pohľad na moderné letište z hangára

letecká doprava 1944 Slovensko v leteckej doprave článok 1 Slovensko v leteckej doprave článok 2 letecká doprava 1944


comments powered by Disqus