Betka Kapustová

Gonzo - 27.2.2013
 

zľava Jiřina Lockerová, Betka Kapustová 
 
Alžbeta Kapustová v roku 1958 absolvovala bezmotorový letecký výcvik a v roku 1959 ukončila motorový letecký výcvik v Aeroklube Zväzarmu v Nitre, na starom letisku. V roku 1961 absolvovala kurz vysokej pilotáže v Leteckej škole v Chrudimi a v roku 1971 absolvovala kurz inštruktorov motorového lietania v Slovenskej leteckej škole Zväzarmu v Nitre, letisko Veľké Janíkovce
 
Od roku 1961 do roku 1966 bola slovenskou reprezentantkou v leteckej akrobacii, od r. 1972 reprezentantkou ČSSR
 
 
 
čs.reprezentantky v leteckej akrobacii, zľava J. Lockerová-Stoklasová,E. Krenčová, E. Kaprasová, B. Kapustová 
 
Bola členkou pléna Slovenského ústredného výboru Zväzarmu, vykonávala funkciu tajomníčky rady Aeroklubu asi 11 rokov. Vykonáva funkciu  rozhodkyne pre leteckú akrobaciu. Obdržala rad zväzarmovských diplomov a vyznamenaní a bol jej udelený titul " majstra športu ", v roku 1961
 
Od 1.12.1971 do apríla 1976 bola zamestnaná v Slovenskej leteckej škole Zväzarmu ako pilotka z povolania, inštruktor - metodik
 
Od 21.4.1976 bola Betke odňatá schopnosť lietania zo zdravotných dôvodov
 
 
zľava mechanik Ján Struhár, akrobati Betka Kapustová a Juro Šouc na letisku v Nitre
 
 
Prehľad športovej činnosti Betky Kapustovej :
 
v roku 1961 sa zúčastnila prvej súťaže a to Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii v Partizánskom a vyhrala titul " Majsterka Slovenska "

- v roku 1961 sa zúčastnila Majstrovstiev ČSSR v leteckej akrobacii v Plzni

- v roku 1963 sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii v Ražňanoch

- v roku 1964 sa zúčastnila  Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii v Trenčíne

 
 
branec ?, mechanik Ján Struhár, Betka Kapustová, Rudolf Toma
 
v roku 1964 bola zaradená do programu Leteckého dňa na počesť osláv 20. výročia SNP na Sliači, kde bola odmenená odznakom a diplomom Za obetavú prácu I. stupňa Zväzarmu (na leteckom dni boli prítomní aj s. Chruščov a prezident Juhoslávie Tito) 
 
 
kurz vyššiej pilotáže v Leteckej škole v Chrudimi v roku 1961  / fotografia z albumu Jozefa Tótha
 

Jozef Tóth
photos

Oct 2, 2012 8:44 PM
V daném případě jde o instruktorský a akrobatický kurz. Kromě B.Kapustové je na druhé straně E.Kaprasová. Jinak např. stojící zprava Toť,Lhotský,Voženílek,nad Betkou K. je Bezák,Šubrt,Pánek,?, i já
a další. Už bych musel se jmény na přeskáčku..... ...Holt doba a věk ! !

výber z komunikácie na Picase k danej fotografii

3.apríla 1963 prekonala čs. výškový rekord na motorovom lietadle a je držiteľkou československého rekordu 8.072 metrov výšky, ešte dodnes nebol rekord prekonaný (v dobe písania článku, či bol prekonaný neviem - pozn. Gonzo)

 zľava Irena (Irča) Křivdová, Betka Kapustová, Róbert Vesperín, Jarmila Vesperínová

- v roku 1966 sa zúčastnila Majstrovstiev sveta v leteckej akrobacii v Moskve

- v roku 1967 sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii v Košiciach a získala medzi mužmi I. miesto

- v roku 1967 sa zúčastnila Majstrovstiev ČSSR v leteckej akrobacii v Zábřehu pri Opave

- v roku 1968 sa zúčastnila Majstrovstiev sveta v leteckej akrobacii v Magdeburgu / NDR

- v roku 1969 vystupovala na Medzinárodnom leteckom dni na letisku  Wiener - Nuestadt

- v roku 1969 vystupovala na Leteckom dni počas štátneho sviatku MĽR

- v roku 1969 sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii v Dubnici

- v roku 1969 sa zúčastnila Majstrovstiev ČSSR v leteckej akrobacii v Krenoviciach

- v roku 1970 zúčastnila sa Porovnávacej súťaže v leteckej akrobacii socialistických krajín v Magdeburgu / NDR

- v roku 1970 sa zúčastnila akrobatickej súťaže o Pohár Podpolianskych strojárni na letisku v Očovej

- v roku 1972 sa zúčastnila Porovnávacej súťaže v leteckej akrobacii socialistických krajín v Nitre 

 

 

Betka Kapustová pri L-29A Delfín, na ktorom lietal Juro Šouc / letisko Nitra

 

Betka vystupovala so svojou voľnou akrobatickou zostavou na skoro všetkých leteckých dňoch na Slovensku

 

 

Vyhliadkový let pre Betku Kapustovú pri jej životnom jubileu (bola zamestnankyňou Slov-Airu), Otto Dolejš drží kabínu a Vlado Androvič (letový inšpektor závodu 03) ako pilot, letisko Nitra - Janíkovce
 
za materiál ďakujem Aurelovi Rumanovskému
 
pred Pittsom pózujú letecké akrobatky zľava Jiřina Lockerová, Betka Kapustová Betka Kapustová pred letom na Z-42 / OK-JLV, letisko Nitra  čs.reprezentantky v leteckej akrobacii, zľava J. Lockerová-Stoklasová,E. Krenčová, E. Kaprasová, B. Kapustová zľava Irena (Irča) Křivdová, Betka Kapustová s harmonikou, Róbert Vesperín, Jarmila Vesperínová
kurz vyššiej pilotáže v Leteckej škole v Chrudimi v roku 1961 Betka Kapustová a L-29A Delfín, letisko Nitra Betka Kapustová  článok 1 Betka Kapustová  článok 2
program V.majstrovstiev SR v leteckej akrobacii branec? / Ján Struhár / Alžbeta Kapustová / Rudolf Toma poškodenie Z-526AFS / OK-ZRU page 1 poškodenie Z-526AFS / OK-ZRU page 2


comments powered by Disqus