Letecká akrobacia z druhej strany – pohľad a práca rozhodcov

Gonzo - 22.6.2015
 

technické zabezpečenie on-line scoringu

Väčšina článkov o leteckej akrobacii sa venuje najmä informáciám o príprave pilotov, priebehu súťaží a podobne, keďže väčšinu článkov píšu chlapci piloti. Ja by som sa chcela podeliť o to, ako tento krásny a náročný šport vnímajú rozhodcovia.

Pri každej súťaži sa na začiatku každého letového dňa zúčastňujeme briefingov, pretože informácie ako smer vetra, poveternostné podmienky, smer náletu a pod. potrebné pre pilotov sú dôležité takisto aj pre nás. Po ukončení briefingu a ohlásení času prvého vzletu sa presúvame na post rozhodcov, ktorý je často v značnej vzdialenosti od letiska, keďže akrobatický box má rozmery 1000 x 1000 m a rozhodcovia by podľa FAI pravidiel mali sedieť vo vzdialenosti 150 – 250 m od hrany boxu, resp. od nárazníkovej zóny, ktorá je 50 m od hrany boxu. Avšak musím povedať, že post rozhodcov je vždy pripravený, máme k dispozícii viac či menej pohodlné stoličky, resp. ležadlá, z ktorých sa akrobacia sleduje výborne. Organizátori sa vždy postarajú o pitný režim a slnečníky v prípade extrémne slnečného počasia

technické zabezpečenie on-line scoringu

Pred prvým letom nám buď prvý súťažiaci alebo warm-up pilot zaletí box, tzn. preletí po hranách a osiach boxu v určených výškach, aby sme vedeli posúdiť priestorové umiestnenie zostavy v boxe a sledovať výškové limity pre udeľovanie penált, prípadnú diskvalifikáciu kvôli nebezpečne nízkemu lietaniu.

Samozrejme pred tým ako začneme hodnotiť musíme mať pripravené všetky podklady, ako zostavy, ktoré v ten deň hodnotíme, „scoring sheety“, prípadne tablety ak sa hodnotí pomocou on-line scoring-u. Všetky tieto podklady pripravuje hlavný výpočtár, ktorým je takmer na všetkých českých súťažiach Vladko Machula (píšem českých pretože na Slovensku sa bohužiaľ akrobatické súťaže na národnej alebo regionálnej úrovni už niekoľko rokov neusporadúvajú), a ktorý je aj autorom, vývojárom a zlepšovateľom spomínaného systému pre on-line scoring. Výhodou on-line scoringu je, že výsledky sú zverejnené prakticky okamžite po ukončení letu, resp. po niekoľkých letoch, takže piloti si môžu pozrieť hodnotenia hneď. Zdanlivou nevýhodou môže byť náročná softwarová príprava a konfigurácia systému pred súťažou. Avšak pri klasickom „papierovom“ hodnotení je potrebné jednotlivé hodnotenia od všetkých rozhodcov zadať do systému a následne ich vyhodnotiť, publikovať a pod., čo po náročnom letovom a hodnotiacom dni môže trvať do neskorej noci

wi-fi spojenie pre priamy prenos výsledkov

Pri samotnom hodnotení prevedenia akrobatického letu sa postupuje tak, že ideálne predpokladáme, že každá figúra bude zaletená perfektne. Prakticky to znamená asi toľko, že pred každou figúrou začíname hodnotením 10 a za každú chybu, odchýlku alebo nedokonalosť strhávame určitý počet bodov a následne dospejeme k výslednej známke. Zrážky za jednotlivé chyby sú špecifikované v pravidlách pre leteckú akrobaciu (Section 6, Part 1 – pre motorovú akrobaciu a Section 6, Part 2 – pre akrobaciu klzákov), ktoré každý rok aktualizuje CIVA. Každú figúru hodnotí rozhodca v spolupráci s asistentom, ktorý následne hodnotenie zadáva do tabletu, prípadne zapíše do „scoring sheetu“. Asistenti na medzinárodných súťažiach musia byť taktiež skúsení, väčšinou majú taktiež status medzinárodného rozhodcu a tento trend rozhodcovských tímov sa začal presadzovať aj na národných súťažiach, kedy asistent už nie je len zapisovateľ, ale aj spoluhodnotiteľ

zostava Advanced unknown 2 na Karlovarskom pohári 2015 a tablet pre okamžité zadávanie hodnotení 

Pred každým letom dostaneme informácie od hlavného rozhodcu o čísle letu, ktorý sa nám predstaví, kategóriu a zostavu, ktorú ide letieť. Nevieme však, ktorý pilot bude letieť, aby sme sa vyhli zaujatosti. Poradie letov s menami súťažiacich má len hlavný rozhodca.

Na záver by som chcela len dodať, že aj napriek tomu, že „pískanie“ akrobatických súťaží je často náročné kvôli celodennému pobytu na poste v rôznych poveternostných podmienkach (ostré slnko, vietor, v mnohých prípadoch aj nejaká tá prehánka), dovolím si povedať že všetci túto činnosť vykonávame s radosťou a láskou a keby nebolo súťažiacich pilotov, nebolo by ani nás. Jedni bez druhých skrátka nemôžeme byť

Zuzana Danihelová

photo dole :  tím rozhodcov, asistentov a výpočtárov na Karlovarskom pohári 2015

zľava zadný rad: Vladimír Machula, Josef Harant, Patrik, David Kaftan

stredný rad: Alena Kaftanová, Lenka Durasová, Philippe Küchler, Petr Jirmus, Monika Durasová, Juraj Danihel, Richard Ponížil

zľava dole: Zuzana Danihelová, Kateřina Rollová 

technické zabezpečenie on-line scoringu technické zabezpečenie on-line scoringu wi-fi spojenie na priamy prenos výsledkov zostava advanced unkonown 2 na Karlovarskom pohári 2015 a tablet pre okamžité zadávanie hodnotení


comments powered by Disqus