Ladislav PRÍTEL (*1940 - †2017) – umelec – pilot – konštruktér lietadiel

Fero Štefánik - 15.12.2017
 

Bol to sochár, keramikár, maliar, kresliar, tvorca plakiet, medailí a výtvarných diel spojených s architektúrou. Študoval na gymnáziu v Bytči, neskôr architektúru na SVŠT v Bratislave, pracoval ako pedagóg a viedol výtvarno-propagačné ateliéry Domu odborov v Žiline, neskoršie pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní vo svojom  domove v Bytči.

D2X 1 / OM-PRL na Ivánke, v pozadí YAK-40 / OM-DYA Štátnej leteckej Inšpekcie Bratislava

O jeho umeleckej tvorbe nájdeme množstvo informácií v galériách a na internete. Zostali po ňom výtvarné diela, sochy, obrazy, reštaurované pamätníky, sakrálne diela.

Miloval kone ako živé bytosti, pri koňoch bol odmalička, rád na nich cválal, kone sú námetom viacerých jeho obrazov, aj inšpiráciou pre ich sochárske stvárnenie.

Oveľa menej známou stránkou činnosti tohto vynikajúceho človeka so širokým záberom záujmov, je jeho záujem o  letectvo a  príslušnosť ku skupine odvážnych konštruktérov a  staviteľov lietadiel.

Svoj zhmotnený sen – vlastnoručne postavené lietadlo (D2X 1) skutočne dostal do vzduchu a sám ho aj pilotoval. Je neuveriteľné, akú širokú oblasť v letectve riešil. 

Svoje lietadlo nielen navrhol, prepočítal a vymodeloval, ale sám zvládol techniku spracovania kompozitových materiálov, vlastnoručne vyrobil potrebné formy, skúšobné zariadenia na preukázanie pevnosti krídla, navrhol a zhotovil vlastnú elektrickú pec na tvarovanie plexiskla na kryt kabíny, navrhol a zrealizoval úpravy na zvýšenie výkonu automobilového motora a množstvo dielcov pre tieto úpravy aj sám vyrobil.  V záujme veci sa vnoril aj do problematiky počítačov a ich využitia v konštruktérskej činnosti. Pre uľahčenie a zrýchlenie potrebných výpočtov si vypracoval vlastné sofistikované výpočtové programy.

Technická, výpočtová a výkresová dokumentácia, ktorú predložil Leteckému úradu na získanie Osvedčenia letovej spôsobilosti, bola spracovaná na tak profesionálnej úrovni, že by mohla byť vzorom aj pre absolventov školy s konštrukčno-leteckým zameraním.

Pri letových skúškach lietadla úzko spolupracoval s dnes už s nebohým legendárnym skúšobným pilotom Paľom Paluškom z Nitry.

Dokončiť prebiehajúcu stavbu svojho nového diela, v tomto prípade štvormiestneho celolaminátového turistického lietadla mu, žiaľ, pre vekom rastúce zdravotné problémy už súdené nebolo.

štart OM-PRL v Žiline (LZZA)

Priateľ Laco Prítel patril ku generácií pilotov a konštruktérov narodených v období druhej svetovej vojny, ktorí nepoznali výraz, že niečo sa nedá urobiť. Aj keď jeho letecké dielo nebolo korunované zamýšľanou sériovou výrobou, zapamätajme si ho ako výnimočný zjav umelca a  konštruktéra vo večne atraktívnej oblasti stavby lietadiel na Slovensku.

Fero Štefánik

súvisiace články :

akadem. sochár Vojtech Ihriský člen Aeroklubu Bratislava

Mičíkov aeroplán MiMi-2-SŠ

PVŠK 1 

Lancair pre chudobných

Aeroplán Klaudiusa Krakovského v Košiciach

Shark, desať rokov vývoja a výroby

photo - mgartgaleria.sk
photo - mgartgaleria.sk
D2X 1 / OM-PRL na Ivánke (LZIB) D2X 1 / OM-PRL D2X 1 / OM-PRL na letisku v Žiline (LZZA) D2X 1 / OM-PRL na letisku v Žiline (LZZA)


comments powered by Disqus