L-19T Kantor versus L-39 Albatros

Gonzo - 19.3.2016
 

photos - archív Lumír Veselý

Kompozitové tandemové aeroplány - vrátane  článku "Zlatá devatenáctka ze Zenitu"

súvisiace články :  

Ľahké výcvikové lietadlo LVL-2 z Košíc

Vianočné prekvapenie Diamond DART -450

photo - Lumír Veselý
photo - Lumír Veselý
Kantor versus Albík Albík versus Kantor L-39 Albatros versus L-19 Kantor L-39 Albatros versus L-19 Kantor


comments powered by Disqus