Kurz pilotov UL / PPL - Medzinárodné lety VFR

Gonzo - 23.3.2015
 

photo - cestovani.idnes.cz

p. Jiří Pruša príde prednášať na Slovensko " Kurz pilotov UL / PPL - Medzinárodné lety VFR "

kedy :  sobota 25.4. 2015 

kde :  Hotel pod lipou / Harmónia

v čase : 9:30 - 17:00 hod.

cena :  69 EUR bez DPH, v cene kurzu je občerstvenie a obed

organizátor :  Gonzo Aviation + Flying Revue

ciele kurzu : vysvetliť a na praktických ukážkach priblížiť problematiku a atraktivitu medzinárodných letov VFR po Európe a iných kontinentoch, s cieľom umožniť poslucháčom kurzu samostatné medzinárodné VFR lety

prusa.org

prílet : Hotel pod lipou sa nachádza len 3 km od letiska Dubová, v prípade záujmu o hangárovanie aeroplánu z piatku na sobotu kontaktujte pls. p. Dušana Hanulu na mail

hanula@goset.sk

cena za hangárovanie : 5 EUR bez DPH aeroplán / deň

príjazd automobilom : Harmónia sa nachádza približne 30 km od Bratislavy, smer Pezinok / Modra

v učebni bude k dispozícii :  wi-fi sieť / data projektor

ako sa prihlásiť :  svoju objednávku Kurzu pilotov UL / PL pošlite pls. na mail

sabo.ivan1@gmail.com

do objednávky uveďte svoju adresu, mobil, prípadne IČO / DIČ

 

Program kurzu :

časť 1 :     09:30 – 11:00 hod.

Požiadavky medzinárodných VFR letov

 • Lietadlo – vybavenie, prístroje, núdzové prostriedky, technické parametre, dokumentácia
 • Pilot – znalosti, dokumentácia, skúsenosti
 • Predpisy – všobecné podmienky, základné informácie, zdroje národných predpisov, odlišnosti v národných predpisoch
 • Letové povolenia

Plánovanie medzinárodných VFR letov

 • Voľba destinácie – kritéria rozhodovania
 • Voľba letiška – kritéria rozhodovania
 • Návrh trasy – kritéria rozhodovania
 • Počasie – sledovanie, vyhodnocovanie, rozhodovanie, riešenia

časť 2 :    11:15  – 12:45 hod.

Skúsenosti a odporučenia

 • Vybavenie vhodné pro diaľkové lety – lietadlo/pilot
 • Podávanie FPL v zahraničí
 • Letové postupy – odlet/prílet
 • Mapy – zdroje, informácie, využitie
 • Letištné poplatky a benzín
 • Handling
 • Parkovanie /nocovanie
 • Pozemná doprava a ubytovanie
 • Webové stránky – počasie, letiská, predpisy
 • Vhodné softwarové aplikácie

Obed

časť 3 :  13:30 – 15:00 hod.

Praktické informácie - destinácie

 • Stredná Európa
 • Južná Európa
 • Severná Európa
 • Západná Európa
 • Východná Európa

časť 4 : 15:15 – 17:00 hod.

Video a foto ukážky s výkladom, diskusia

učebňa - Hotel pod lipou / Harmónia

Hotel pod lipou / Harmónia

súvisiace články :  Jiří Pruša nový vydavateľ Flying Revue

photo - cestovani.idnes.cz
photo - cestovani.idnes.cz
učebňa Hotel pod lipou / Harmónia Hotel pod lipou / Harmónia Hotel pod lipou / Harmónia Hotel pod lipou / Harmónia


comments powered by Disqus