Králův Dvůr skládá poctu svému významnému rodákovi a zpřístupňuje o něm velkou stálou výstavu

Ivo Pujman - 19.9.2017
 

V posledních letech se v řadě českých obcí začaly objevovat a odhalovat různé pamětní desky věnované významným rodákům, většinou vojákům, kteří bojovali za druhé světové války v zahraničí. Téměř vždy ale jde o soukromé iniciativy, i když často s podporou obcí. Ve městě Králův Dvůr však na to šli trochu jinak. Nové zastupitelstvo vědomo si dluhu, který stále ještě máme vůči odbojovým osobnostem, rozhodlo se tuto situaci v Králově Dvoře změnit. Zvláště když rodákem obce byl i jeden z nejvýznamnějších čs. letců, účastník Bitvy o Británii, generál Alexander Hess.

Curych 1937 - trojice stíhačů, kteří soutěžili na Aviích B-534. Zleva J. Šnobl, A. Hess, J. Hlaďo a F. Peřina

Zastupitelé se rozhodli připomenout jeho památku trvalejším způsobem. Pojmenovali po něm nově postavený most přes Litavku, kde na něj umístili i pamětní desku.  Při té příležitosti zjistili, že o osobnosti pana generála lidé ve městě prakticky nic nevědí.  Několik desetiletí povinného mlčení udělalo bohužel své. A tak se vedení města rozhodlo vybudovat rozsáhlejší stálou expozici o životě a díle tohoto vynikajícího vojáka v reprezentačních prostorách města Králův Dvůr, v městském Zámku čp.1, aby pro další generace občanů města připomnělo osobnost, na kterou mohou být v Králově Dvoře poprávu hrdí. Tato idea se zhmotňuje právě nyní. Za pomoci např. Národního technického muzea, Vojenského historického ústavu a Vojenského muzea, Czech Spitfire Clubu, a jiných odborníků přizvaných ke spolupráci, byla 26.8.2017 odpoledne slavnostně zpřístupněna expozice o generálu Hessovi občanům města i veřejnosti.

Výstava má své motto : „Alexander Hess, Generálmajor in memoriam, Group Captain - život plný paradoxů: Ač neherec, hrál hlavní roli ve filmu, ač suchozemec, zalétával první čs. vodní letadla, ač ryzí český vlastenec, byl vyznamenán Adolfem Hitlerem, ač zklamán Francií a Anglií, s nasazením života bránil jako stíhač jejich oblohu, ač neliterát, napsal první knihu věnovanou českým letcům bojujícím v Anglii, ač se zásadně zasloužil o osvobození Československa, po Únoru 1948 bylo jeho jméno vymazáno ze všech českých učebnic historie…“

Podrobněji popisovat život pana generála by znamenalo zabrat několik tiskových stran. Lepší pro čtenáře by bylo vypravit se na výstavu do Králového Dvora, kde bude přístupná vždy, když bude otevřena knihovna. Ale pro pořádek : Pan generál se narodil jako druhý syn hlavního inženýra Královodvorských železáren 4. května 1898 v Karlově Huti (čtvrť města Králův Dvůr). Vojákem se stal povinně v roce 1916, kdy byl po složení maturity hned druhý den odveden do Rakousko-Uherské armády. Základní výcvik prodělal v Berouně v městských kasárnách.

Pak bojoval v Rusku a na italské frontě, přežil několik zranění. Jako poručík se vrátil do nové republiky, a po krátkém čase vstoupil i do nové čs. armády. V roce 1920 se dostal k čs. letectvu, zpočátku jako letecký pozorovatel.  Ale brzy absolvoval pilotní a stíhací výcvik a stal se z něj velmi úspěšný vojenský pilot. Jako pilot a velitel zažil během následujících 20ti let v čs. vojenském letectvu svá nejlepší léta. Jeho aktivity byly veliké, kromě účasti a vítězství v dobových leteckých soutěžích se stal v roce 1926 například hlavním hrdinou historicky prvého celovečerního leteckého (ještě němého) filmu v Československu. Mimochodem, zásluhou Králového Dvora byl tento unikátní film, nazvaný SLAVIA L-BROX, zachráněn a v Národním filmovém archívu na náklady města zrekonstruován a zdigitalizován. Na výstavě si můžete prohlédnout několik záběrů z tohoto dnes již neznámého, ale z hlediska dějin čs. kinematografie unikátního filmu.

Pan generál působil i jako zalétávač, když v roce 1926 zkoušel první čs. hydroplán, Aero A-29. Mimochodem, historický model tohoto letadla, zhotovený v továrně Aero ve 20.letech, je laskavostí Národního technického muzea jako zápůjčka také součástí výstavy v Králově Dvoře. Generál Hess byl znám jako velitel našich soutěžních letců na Olympiádě 1936 v Berlíně, kde česká letecká výprava získala čtyři medaile ze šesti možných. Vrcholem jeho aktivit před válkou bylo, když se stal velitelem mimořádně úspěšné čs. výpravy letců v roce 1937 na leteckých soutěžích v Curychu.

V roce 1938 byl připraven jako velitel stíhacího pluku ve své Avii B-534 bránit naši oblohu. Po březnu 1939 se nevzdal, organizoval odchody našich letců do zahraničí, a sám nakonec také odešel. Nejdříve do Francie, poté do Anglie. Tam se stal prvním velitelem legendární 310.čs. stíhací perutě RAF a prodělal s ní tuhé letecké boje v Bitvě o Británii v roce 1940. Přes svých tehdy již 42 let dokázal úspěšně bojovat jako stíhač a dokonce sestřelil dva německé protivníky.  Získal si v Anglii velkou úctu, stal se osobním přítelem legendy anglického letectví, beznohého stíhacího pilota a leteckého velitele Douglase Badera a byl osobně vyznamenán i anglickým králem.  Později pracoval jako vojenský a letecký atašé v USA a v Kanadě. Pustil se i do literární tvorby a ještě v roce 1943  v USA sepsal a vydal knížku o bojích čs. letců v Bitvě o Británii.

Douglas Bader s Alexandrom Hessom

Po skončení války se vrátil do osvobozené republiky v březnu 1946. Stal se velitelem letectva II.leteckého sboru v Českých Budějovicích, již jako plukovník. Ale komunistům se nelíbil. A tak hned 26.2.1948, den po únorovém převratu, byl ze své funkce odvolán.  Na nic nečekal a ještě v červnu 1948 odešel do zahraničí, nejdříve do Francie, Anglie a poté do USA, kde pracoval převážně pro leteckou společnost PAN AMERICAN. Byl aktivním v emigrantských kruzích, o to více se o něm doma nesmělo mluvit a vzpomínat. Zemřel v důchodu dne 10. srpna 1981 ve městě Brooksvill, USA. Jeho posledním přáním bylo, aby byl pohřben po boku svých spolubojovníků z Bitvy o Británii, na válečném hřbitově v Anglii v Brookwoodu. Bylo splněno.

V září 1991 mu byla udělena hodnost generálmajora in memoriam.

Vyznamenání :

Čs. válečný kříž 1939,
Čs. medaile Za chrabrost,
Čs. medaile Za zásluhy 1.st.,
Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem F a VB,
DFC (27.10.40), (osobně dekorován britským králem, jde o nejvyšší letecké vojenské vyznamenání ve Velké Británii)
The 1939-1945 Star (with Battle of Britain Claps),
Air Crew Europe Star,
Defence Medal,
War Medal  

Ing.Ivo Pujman

zloženie čsl. výpravy do Curychu :

 • veliteľ výpravy Alexander Hess
 • por. Petr Široký
 • čet. Josef Hubáček
 • čet. Rudolf Motyčka
 • šrtm. František Výborný
 • čet. Rajmund Puda
 • čet. Jaroslav Taudy
 • čet. František Peřina
 • kpt. Stanislav Engler
 • čet. Jaroslav Šimek
 • rtm. Jaroslav Šnobl

zdroj - Museum Františka Peřinu

súvisiace články :  gen. plukovník letectva Ján Ambruš

Alexander Hess Curych 1937 - trojice stíhačů, kteří soutěžili na Aviích B-534. Zleva J. Šnobl, A. Hess, J. Hlaďo a F. Peřina. Alexander Hess VÝSTAVA Alexander HESS


comments powered by Disqus