Konferencia - Vzdušný priestor pre všetkých 2016

Gonzo - 11.2.2016
 

Termín konania konferencie:       13.04.2016 so začiatkom o 08:30 hod.
Miesto konania konferencie:        priestory Univerzitnej knižnice TU v Košiciach,  ul. Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice
 
Cieľom konferencie je vzájomná výmena poznatkov v oblasti využívania vzdušného priestoru z pohľadu rôznych užívateľov, predstavenie plánovaných zmien v štruktúre vzdušného priestoru a panelová diskusia zameraná na konkrétne otázky účastníkov konferencie. Organizátori konferencie by radi zachovali všetko to pozitívne z predchádzajúcich ročníkov stretnutí, a tak aj tento rok účasť na konferencii ostáva bezplatná. Účastníci konferencie si hradia iba dopravu a prípadné ubytovanie
 
Program konferencie :

08:30-09:00     Registrácia účastníkov

09:00-10:30     Plenárne zasadnutie

10:30-11:00     Prestávka

11:00-12:30     Plenárne zasadnutie

12:30-13:30     Obed

13:30-15:00     Plenárne zasadnutie

15:00-16:00     Diskusia

Organizačný výbor

Konferenciu Vzdušný priestor pre všetkých 2016 pre Vás pripravujú:

Ing. Matej ANTOŠKO, PhD.

Ing. Viktor BALAŠČÍK

doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.

Božena CIENIKOVÁ

PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.

Ing. Stanislav ĎURČO, PhD.

Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.

Ing. Jozef GALANDA, PhD.

Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.

Ing. Peter KANDRÁČ, PhD.

Ing. Žaneta MIŽENKOVÁ

Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.

Ing. Jozef SABO, PhD.

Ing. Vladimír SOCHA

Ing. Miriam SEKELOVÁ

Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING-PAED IGIP

info :  www.tuke.sk 
                                                         


comments powered by Disqus