Kompozitový Eurofox / OM-LIV

Gonzo - 22.9.2012
 

Na prvý pohľad starý známy EuroFox, avšak OM-LIV má už kompozitové krídlo a chvostové plochy,  vraj sa už vyrába i kompozitový trup. Počul som, že aeroplán má výborné letové vlastnosti a hlavne, že sa podstatne zvýšila cestovná rýchlosť. Na krídle už nie sú Junkersové klapky, zjednodušila sa vzpera krídla, došlo k zmene tvaru chvostových plôch
 
Vyzerá, že v Nitre vzniká parádny aeroplán, ktorý by mal niesť meno Vision
 
 
 
 
 
kompozitový Eurofox / OM-LIV kompozitový Eurofox / OM-LIV kompozitový Eurofox / OM-LIV kompozitový Eurofox / OM-LIV


comments powered by Disqus