Kniha Mariána Krčíka - Aeroklub Prievidza

Gonzo - 18.4.2016
 

ANOTÁCIA KNIHY AEROKLUB PRIEVIDZA

Reprezentačná 224 stranová  publikácia AEROKLUB PRIEVIDZA je v poradí 12. kniha súborného diela literatúry faktu  autora Mariána Krčíka.

Kniha bola napísaná na celospoločenskú objednávku Rady aeroklubu Prievidza pri príležitosti 60. výročia založenia Aeroklubu a vzniku letiska 3. Marca 1950,  na ďatelinovom poli majera Ukrniská, nachádzajúcom sa   v tom čase v bojnickom  chotári. Preto v  tom čase malo letisko názov Letisko Bojnice.  

Citát z knihy “...Nápad vytvoriť v Prievidzi letisko a aeroklub Prievidza  sa zrodil v hlave Jozefa Gleska už v štyridsiatych rokoch minulého storočia v Slovenskom centre plachtenia na Straníku pri Žiline, kde pôsobil ako učiteľ lietania. Po zániku centra plachtenia na Straníku sa roku 1948 presťahoval  do rodnej Prievidze a s návrhom na založenie aeroklubu v Prievidzi oslovil bývalých vojenských letcov Jána Grossa z Bojníc  a Ing. Jána Bartoša z Rázstočna. Postupne sa k nim pridávali ďalší nadšenci, ako Vladimír Smetana, riaditeľ učňovskej školy, lekárnik Michal Borský, Peter Dubina, Otto Bakay, Rastislav Králik, Ladislav Tulík, Štefan Michalík a ďalší.

Za dátum vzniku letiska a aeroklubu v Prievidzi sa považuje 3. marec 1950 a je ním datovaný list, ktorým majiteľ pozemku ZDA Partizánske povolil po zbere úrody používať ďatelinové pole dlhé 600 m na vzlety a pristátia lietadiel. Prvé lietadlo, ktoré aeroklub dostal bolo Z–22 Junák OK-EJL a hangárovalo v Partizánskom. Na nedeľné lietanie sa vždy preletelo do Prievidze. V lete roku 1950 sa začalo so stavbou hangára a postavený bol zväčša brigádnicky. Jedným z tých, kto zabezpečoval účasť brigádnikov, bol riaditeľ učňovskej školy Vladimír Smetana...“

Autorovi knihy je  ľúto, že sa mu nepodarilo zohnať žiadne relevantné materiály opomínanej  akcie minimálne dvoch  dvojplošníkov typu Kukuruznik, upravených na sanitné účely, ktoré odvážali zranených účastníkov SNP  pri jeho potláčaní  v bojoch s partizánmi na hornej Nitre. Autor na vlastné oči videl, ako nakladali na Ukrniskách  ranených do lietadiel, ktoré odlietali smerom na sever, pravdepodobne na poľné  letisko  do Turčianskeho sv.Martina. To bolo však dávno, v septembri 1945.

Od toho času letisko na Ukrniskách zažilo toľko udalostí a zmien, že nebolo v možnostiach autora všetky zaznamenať ani v tejto obsiahlej knihe nadštandardného rozmeru 265x 205 mm.

Plnofarebná publikácia je vyhotovená na kvalitnom kriedovom 135gr. papieri v grafickej úprave popredného slovenského grafika, polygrafa a ilustrátora a súčasne plodného spisovateľa, Petra Rašlu, autora mnohých zaujímavých kníh, konateľa a majiteľa vydavateľstva Pozsony Bratislava. Nesmieme opomenúť , že pán  Peter Rašla bol  veľký a oddaný priateľ nášho majstra majstrov,  Ladislava Ťažkého, ktorému pomáhal aj v tých najťažších časoch s vydávaním kníh a  ktoré neskôr boli oceňované najvyššími poctami.

Dnešným dňom sa dostáva do rúk čitateľov, členov a sympatizantov Aeroklubu Prievidza vzácna kniha, dokument 65 ročnej histórie športového, ale aj obchodného letectva a parašutizmu na hornej Nitre. Je už  autorom avizované, že už začiatkom roka 2016   bude vydané  jej doplnené druhé vydanie, nakoľko si to vynútili ozveny čitateľov rukopisu tohto prvého vydania tejto mimoriadne pútavej knihe, v ktorej sa dočítate napríklad aj o štyroch  majstroch  športu, ktorých aeroklub Prievidza  vychoval. Aj napriek tomu, že tragická zrážka dvoch turboletov nad obcou Červený kameň sa stala, len nedávno, 20. Augusta, autorovi sa podarilo v knihe opísať  aj túto mimoriadnu udalosť,  pri ktorej zahynul aj náš spoluobčan, 41 ročný parašutista  Martin Viktoriny.

Je na škodu tejto krásnej  knihy, a záujemcov o ňu, že autor vydal  toto jej  prvé vydanie len ako bibiofíliu  v limitovanom náklade 100 ks, čo vzhľadom na jej  dokumentačnú hodnotu širokej športovej aeronautickej spoločnosti na hornej Nitre neuspokojí záujem našej čitateľskej verejnosti.

Aj napriek uvedenému patrí garantovi vydania knihy, OZ Benedikt a   autorovi knihy vďaka za to, že dnes  môžeme odprevadiť do života krásnu plnofarebnú bohato ilustrovanú knihu  s 315 vzácnymi  archívnymi  fotografiami.

---

Ing. Marián Bartoš,   špecialista pre licencie a kooperácie,  IWE Bratislava NDI -  Divízia elektrických vedení 

Po dlhšej odmlke sa dostáva na pulty predajní kniha, ktorá sa týka takmer nás všetkých. Koho? No predsa ľudí tohto malého národa, ktorí  boli účastníkmi doby, tesne pred prelomom tisícročia. Obdobia budovania letectva a leteckých športov , po vojnou zničenej a vyčerpanej krajine, ale s veľkým ľudským potenciálom a radosťou, chuťou a vitalitou budovať v  knihe zachytený svet okolo lietania, lietadiel a ľudských osobností.

Píšem,  že sa týka  nás všetkých, hoci popisuje život  len jedného aeroklubu,  lebo aj v ostatných sa podobne z ničoho budovalo až jedného dňa nám začali lietať športové lietadlá a vetrone nad hlavami vďaka ľuďom ktorí do týchto činností venovali všetok svoj voľný  čas , neraz aj vlastné prostriedky, i celých seba a kde rodina bola až na druhom mieste. Veď na letisko sa išlo hneď ako „padla“ z roboty pešo, bicyklom, tí šťastnejší na motorke a odchádzalo sa až za tmy. Z počiatku sa len budovalo,  ale to je vlastne obsah tejto krásne napísanej hlavne pre  mladú „digitálnu generáciu“ aj pedagogicky prínosnú knihu. Nás, starších pasívnych  divákov diania na  oblohe, pri  nedeľnej  návšteve letiska uchvacovala najmä klíma  okolo hangáru, lietadiel, dráhy, nezameniteľnej vône benzínu a napínacieho laku plátna krídiel i trupov. Aj k vôli tomu  každú nedeľu  prúdili peši  procesie rodín s deťmi   cestou na letisko,  a to je jedno či v Prievidzi, Partizánskom, Nitre, Spišskej Novej Vsi Prešove, alebo inde, kde rodičia vzrušene usadení v tráve na okraji dráhy sledovali ojedinelé vzlety svojich najstarších potomkov ,cez  navijakové štarty,  Zetorom  ťahané laná od navijaka – ako bodky na druhom konci dráhy až po zavesenia oka do zámku, vypínania vetroňov s malým magickým padáčikom. Vzdialený rev motora z ničoho nič akcelerujúci vetroň s pomocníkmi držiacimi krídla, dramaticky strmý štart, typické stíchnutie navijaka, zhupnutie a potom tanec malého padáčika oddeleného od trupu vetroňa a krátky, ale majestátny let na okruhu až po slávnostné šťastné pristátie trebars prvého sólo letu.  To bolo divadlo, ktoré sa týkalo nás všetkých od mladých až po starých. Nebol zabijak času televízor, a tak sa vzrušenie prežívalo v reále. Preto je prínos tejto knihy väčší, ako sa na prvý pohľad zdá. On totiž zachytáva dobu so všetkým jej okolím aj keď ho podrobne nepopisuje, ale je ho z jej riadkov cítiť ako pre laika, tak i ako duchovné kúpele pre odborníka.

Táto kniha je štvorrozmerná, lebo štvrtým rozmerom je doba a dnes už aj nežijúci protagonisti tej doby. Ale šťastie ľudského bitia je v zariadenej kontinuite nástupcov cez deti a mládež až po ich skvelé športové výkony v lietaní či v parašutizme. To je pridaná hodnota mladosti  odovzdaným skúsenostiam nás starších.   Preto  im odovzdané skúsenosti majú väčšiu cenu, ako sucho spísaný, dátovo udalostný dejepis. Cením si citlivo a ľudsky popísaných životopisov dotknutých, alebo vyzdvihnutých osobností, ktoré si to iste, skromne povedané zaslúžia, ostatne, ako jediný prejav uznania aj vo forme týchto riadkov. Listovanie a čítanie v knihe v záplave fotografií prekladaných textami je potešením. Kdekoľvek otvoríte stránky, tam môžete bez kontinuity a náväznosti čítať a nestratíte sa v texte alebo obsahu. Je proste všade rovnako zaujímavá. Kniha patrí k tým, ktoré sa prečítajú na jeden dúšok bez ohľadu na neskorú nočnú, alebo už rannú hodinu.

Preto patrí poďakovanie a  hold autorovi a jeho kolektívu , že dokázali zozbierať také množstvo mimoriadne cenných archívnych materiálov, dokumentov a fotografii ale aj zladením, korepetíciou textu a vypilovaním publikácie do tejto bezkonkurenčne skvelej technicko – ľudskej podoby, čím sa vymyká ostatnej záplave „cool“ vykalkulovaným publikáciám. Vďaka za toto úsilie. Je isté, že túto knihu si aj vďaka malému nákladu budú z knižníc požičiavať budúce  pokolenia ako cenný dokument doby, ktorá tu bola na prelome tisícročia .Kniha by nemala dlho čakať na celospoločenské ocenenie, lebo je to skvost v slovenskej literárnej tvorbe a to nielen obsahom, ale aj grafickým a knižným spracovaním.  

Ing. Vladimír Zámečník, parašutista , inštruktor, medzinárodný rozhodca majster športu

Pri spracovávaní materiálov pre knihu o histórii aeroklubu Prievidza, viedla spisovateľa Mariána Krčíka snaha poskytnúť čitateľom obraz o ľuďoch, ktorí spojili svoje životy s letectvom a parašutizmom.  Musel  sa popasovať s mnohými problémami. Jedným z nich  bolo nájsť aj primerané vyváženie príspevkov jednotlivých odborností a jednotlivcov. Jednalo sa prevažne o autentické príbehy a z nich sa veľmi ťažko dá niečo vynechať.

Marián Krčík ako renomovaný spisovateľ sa tejto úlohy zhostil profesionálne. V knihe sa nevyhýba ani tragickým udalostiam, ktoré sa stali v AKP od jeho vzniku. Tiež v príspevkoch jednotlivých odborností sú uvedené aj ich športové úspechy, ktoré siahajú od majstrov Slovenska, ČSR, ČSFR, medzinárodných majstrov  až po majsterky  sveta. (Helena Mjartanová-Kepáková a Danka Oravcová). V knihe je spomenuté aj založenie Zväzu pre spoluprácu s armádou v roku 1953. Od tejto doby nastala zlatá éra letectva a parašutizmu v Československu a na spomenutých športových úspechoch má veľkú zásluhu aj táto skutočnosť.

Autor ponúkanú publikáciu považoval za potrebné doplniť konkrétnymi osobami, ktoré tvorili históriu a aj súčasnosť AKP. Kniha svojím obsahom osloví nielen aeroklubákov, ale aj širokú verejnosť.

Ing. Libor Guniš, parašutista,  majiteľ a konateľ firmy Revex Bojnice  s.r.o.

Každý, kto sa čo len jediný ráz  vzniesol nad zem  v balóne,  vo vetroni, v športovom či dopravnom lietadle ,  zvlášť tí, ktorí holdujú športovému parašutizmu, po prečítaní tejto knihy zatúžia len po jednom. Mať ju navždy vo svojej knižnici. Je to kniha o víťazstvách a prehrách športových pilotov  a parašutistov  , ktorí často za ťažkých podmienok, pokojne poviem, že neľudských podmienok, s vysokým stupňom rizika,    na zastaralých padákoch a lietadlách  dosahovali špičkové svetové výkony. Vieme si my laici vôbec predstaviť ako mohol v knihe opísaný  svetový rekordér v plachtení  prievidzský rodák  Jozef Glesk v kokpite svojho vetroňa vydržať sedieť a lietať bez medzi pristátia   12 hodín  a 40minút svoj rekordný   sólo let ?  Ja nie.

Je to poučná, nesmierne pútavá a krásne ilustrovaná kniha,  s bohatým dokumentačným materiálom o histórii,   a súčasnosti   leteckých športov na Hornej Nitre. Autorovi vyslovujem svoj obdiv a vďaku.  

JUDr. Čeněk Kepák, doživotný čestný prezident FAI – svetovej leteckej federácie so sídlom v Paríži

Spisovateľ Marián Krčík si zvolil pre  svoju knihu o AKP nadmieru ťažkú  úlohu. Sám je od mladosti  zasiahnutý aviatickým vírom, miluje lietanie,  rád chodí na letisko a počúva rozprávanie pilotov a parašusistov seniorov o ich zážitkoch v aeroklube, o ich aktívnej činnosti v leteckej doprave, v leteckých športoch, aj v občianskom živote. Každý z členov aeroklubu má zážitkov na celú knihu.

Marián, so znalosťou života kolektívu Aeroklubu, si musel vybrať z tisícok príbehov veselých aj tragických, zo stoviek členov aeroklubu, ktorý každý jeden sa podielal na niečom a  všetkom, čo sa v aeroklube dialo. To bolo jeho právom, ale aj povinnosťou, ako autora tejto publikácie.

Podľa môjho názoru kniha o AKP poskytuje čitateľovi dostatok informácií o tom, aký bol a je život v prievidzskom  aeroklube. Na jednej strane zložitý a náročný, ale taktiež  o tom, aký je krásný a  aké možnosti poskytuje tým, ktorí sa rozhodli pre kariéru profesionálnych dopravných pilótov, alebo pre vrcholovú športovú činnosť.

Verím, že kniha o AKP zaujme členov aeroklubu aj sympatizatov z celého Slovenska a  verím, že bude  vhodným suvenírom pre účastníkov športových súťaží, návštevníkov letiska a  výrobcu lietadiel Dynamic, firmy  Aerospool s.r.o., ktorá  na letisku Prievidza úspešne    pôsobí  a pomáha šíriť dobré meno Aeroklubu.  

pozn. Gonzo : som si vedomý rozdielnych názorov na knihu p. Krčíka zo strany predstaviteľov Aeroklubu, preto je na konci článku pripojený link vyjadrujúci postoj Prezidenta Aeroklubu Prievidza p. Zlochu k predmetnej knihe

Nakoľko sa v problematike nedokážem orientovať, a ani to nie je účelom,  nechám to na posúdenie každému osobne. Publikovanie článku počas plachtárskych pretekov FCC Prievidza je čisto náhodné a nemá žiadny súvis

za materiál ďakujem Pavlovi Sadákovi a Martinovi Krčíkovi 

súvisiace články :    Postoj p. Zlochu ku knihe Aeroklub Prievidza

photo - Martin Krčík
photo - Martin Krčík
Marián Krčík a kol. - Aeroklub Prievidza


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Gulash Rallye - Memoriál Ľ. Majerčáka 2020

Aeroklub Poprad pozýva všetkých pilotov, aeroklubákov a priaznivcov lietania na tradičné podujatie spojené so zatváraním tatranského neba, Gulash Rallye 2020 s podtitulom Memoriál Ľubomíra Majerčáka. Uskutoční sa 17. októbra 2020 na...

Gonzo - 01.09.2020
Autori
 

 

 

Saga V12 / photo J.Fridrich
Foto dňa
Saga V12 / photo J.Fridrich