Kázeňský trest npor. let. Vladimíra Kačku / 1939

Gonzo - 15.5.2018
 

Npor. letectva Vladimír Kačka neupočúvol presne vydaný rozkaz k defilé letectva dňa 6.8. 1939 a zavinil, že defilé úplne pokazil. Okrem toho na spiatočnej ceste predvádzal nad Ružomberkom nedovolenú akrobaciu v malej výške, čím ohrozil bezpečnosť nielen svoju, ale i bezpečnosť občanov a ich majetku

Trest udelil p. minister, 14 dní domáceho väzenia a odňatie leteckých prídavkov za mesiac Október 1939. Priťažujúcou okolnosťou je, že tým dával špatný príklad svojim podriadeným

Letecký pluk (v likvidácii) Piešťany 

mjr. letectva Sojček

--

Vladimír Kačka sa narodil v Ružomberku, časti Likavka. Vo funkcii stotníka (kapitána) podletel dňa 23. mája 1940 na stíhacom lietadle Avia B-534 Krajinský most nad riekou Váh, asi bol imúnny voči takýmto kázeňským trestom

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

photos - archív Ruda Božíka
photos - archív Ruda Božíka
kázeňský trest npor. letectva Vladimíra Kačku kázeňský trest npor. letectva Vladimíra Kačku kázeňský trest npor. letectva Vladimíra Kačku mjr. letectva Vladimír Kačka


comments powered by Disqus