Karol Jančár správca letiska Poprad - Tatry

Gonzo - 25.11.2014
 

zdroj - leopoldov.sk  z roku 2013

Karol Jančár sa narodil 23.11.1915 v Slovenskom Mederi (dnešné Palárikovo) v rodine, ktorej živiteľkou bola slobodná matka pracujúca na grófskom veľkostatku. V rodisku vychodil 5 tried ľudovej školy a gymnázium v Nových Zámkoch a Bratislave. V roku 1931 musel opustiť denné štúdium, pretože mamin zárobok nestačil na to, aby mohol školu riadne absolvovať. V štúdiu pokračoval podľa individuálneho plánu a skúšky skladal pred komisiou. Už vtedy sa formoval jeho vzťah k letectvu - ako študent aktívne pracoval v leteckom modelárskom krúžku Masarykovej Leteckej Ligy v Nových Zámkoch

vstup do albumu na Google Photos

V roku 1934 sa na výzvu prezidenta Masaryka prihlásil do Vojenskej leteckej školy leteckého dorastu v Prostějove. O kariére v letectve mohli vtedy obyčajní ľudia iba snívať. Napokon bol jedným z troch Slovákov, ktorým sa spomedzi neuveriteľných 12.000 uchádzačov podarilo uspieť vo výberovom konaní a nastúpiť k letectvu

Prípravku / základný výcvik absolvoval v Aeroklube M.R.Štefánika vo Vajnoroch. Tu sa zoznámil s teóriou a naučil sa ovládať najjednoduchšie typy lietadiel, napr. Š-218. Nalietal na nich 28 hodín a 25 minút. V roku 1935 nakoniec nastúpil do leteckej školy v Prostějove a po jej absolvovaní sa stal pilotom - letcom. Zo 64 absolventov jeho ročníka zahynulo v 2. svetovej vojne v službách RAF 31 pilotov

Po záverečných skúškach v roku 1936 nastúpil do služby k Leteckému pluku 3 M.R.Štefánika do Piešťan a začal plniť úlohy ako príslušník 9. letky. Popri sústavnom zdokonaľovaní sa absolvoval zbrojársky kurz, kurz vedenia letištnej evidencie, vyšší zdravotnícky kurz, kurz inštruktora lietania, či fotografovania

Nakoniec získal kvalifikáciu denný a nočný poľný pilot - letec. Počas vojenskej kariéry uskutočnil vedno 1.322 štartov a pristátí na 40 až 50 typoch lietadiel. Najvyšší let uskutočníl 23.4.1937 na lietadle Š-328 do výšky 5.714 metrov, najdlhší let pri snímkovaní okolia Trnavy 26.4.1937 na Š-328 s dĺžkou letu 3 hodiny a 1 minúta. Vo vojenskej službe získal najvyššiu hodnosť čatára

V roku 1939 nastúpil službu na Ministerstve dopravy a verejných prác na odbore civilného letectva, ako štartér civilného letectva na bratislavskom letisku Vajnory. So vznikom Slovenského štátu došlo k veľkým zmenám, letectvo bolo dovtedy doménov Čechov a tí museli Slovensko opustiť. Nastal nedostatok pilotov a leteckých odborníkov a bolo potrebné rýchlo vybudovať civilné letectvo. V tomto období bol preto pri Ministerstve dopravy a verejných prác vytvorený odbor civilného letectva, ktorého členom sa stal aj Karol Jančár ako pilot, inšpektor a skúšobný komisár pre motorové turistické lietadlá, komisár pre vyšetrovanie nehôd a havárií, vedúci učiteľ lietania pre civilné letectvo a Slovenský letecký zbor (SleS), zároveň bol poverený aj zalietaním všetkých nových typov lietadiel určených pre Slovensko spolu so zacvičením budúceho užívateľa - pilota. Ako učiteľ lietania učil lietať aj Ľudovíta Kukorelliho

Vo vojnových časoch vyslali Karola Jančára dňa 1.6.1943 na letisko Tatry pri Poprade ako nového správcu letiska s poverenímdobudovať letisko : zabezpečiť výkup pozemkov, vybudovať hangáry, komunikácie, odbavovaciu a prevádzkovaciu budovu a technický park

preukaz vojenského letca RČS nr.: 1235 Jančár Karol

zápisník letov Karola Jančára s overením náletu v Aeroklube ČSR Bratislava, 267 letov v celkovej dobe 28 hod. 25 min. pred nástupom do Školy leteckého dorastu Prostějov / 1935

súvisiace články :   Ján Očenáš

Karol Jančár Karol Jančár Karol Jančár letecký preukaz Karola Jančára
letecký preukaz Karola Jančára Karol Jančár preukaz vstup na letisko Poprad p. Jančárová preukaz vstup na letisko Poprad p. Jančárová
zápisník letov Karola Jančára Potvrdenie Povereníctva Dopravy Karol Jančár Karol Jančár
Vysoké Tatry Karol Jančár / letisko Vajnory Karol Jančár pred Z-XII predĺženie platnosti leteckej legitimácie


comments powered by Disqus