Kam poletíme tohto roku z Bratislavy / 1937

Gonzo - 25.3.2013
 

Saro Cloud / OK-BAK v Sušaku

Obojživelné lietadlo Čsl. štátnych aerolínií (amphibia) na mori v Sušaku. Nastupovanie cestujúcich a nakladanie zavazadiel. Spojenie medzi zemou a lietadlom v prístavišti obstaráva motorový čln, ktorý práve prirazil k boku lietadla

V roku 1935 bola pekne vystihnutá rýchlosť moderných dopravných prostriedkov v prepychove vypravenom " letovom poriadku " poľskej LOT. V perokresbe bola odhadnutá rýchlosť parníka asi na 40 km / hod., vlaku na 70 km / hod., automobilu 65 km / hod., lietadla 200 km / hod. Tohoto roku bude rýchlosť leteckých expresov ešte väčšia. Pritom sa k znamenitému rýchlostnému výkonu našich lietadiel pripojí i znamenitý komfort a pohodlie
 
 
photo - flickr.com/tomwigley
 
Československé štátne aerolínie zväčšia svoj počet liniek do cudziny o dve veľmi významné : Praha - Brusel ( od 5. apríla - do 2. októbra t.r. ) a Praha - Bratislava - Klagenfurt - Trieste - Venezia,  z ktorých posledná bude lietaná v polovici s italskou spoločnosťou Ala Litteria / letový poriadok ČSA platný od 21.5. do 14.8. 1929
 
 
letový poriadok ČSA platný od 21.5. do 31.8. 1929
                         
 
Celkový pohľad  na obojživelné lietadlo Čsl. štátnych aerolínií, značky OK-BAK. Lietadlo čaká v sušackom prístave na príchod cestujúcich motorovým člnom.  V neveľkej vzdialenosti od prístavišťa pre hydroaviony začínajú už brehy Itálie v známej Rjeke (Fiume)... Celý kraj je značne rušný, Sušak je východiskom juhoslávských leteckých a lodných tratí na východ. Fiume zas križovatkou tratí leteckých a lodných z Orientu na Západ a do centra Itálie
 
 
photo - flickr.com/tomwigley
 
Lietadlo bolo vyrobené v ČSR podľa anglickej licencie, je to hornokrídly jednoplošník s motormi na vrchu krídiel. Medzi plavákmi a trupom lietadla vyčnievajú z mora pneumatiky kolies. Preto sa volá tento druh lietadiel obojživelný, že môže štartovať a pristávať nielen na zemi, ale i na mori. Zmenu prevádza pilot z kabíny pomocou dômyselného zariadenia
 
 
Cestujúci "Jadranského expresu " pri zastávke v Bratislave, najneskôršie v Záhrebe už vedia, či bude amfíbia pristávať na sušackom letisku (od mesta značne vzdialeného), alebo na mori. Rozhodujúcim pre pristávanie alebo štart na mori je stav hladiny mora. Ani pri menšom vlnobití amfibia v záujme pohodlia cestujúcich nepristáva. Skúste raz cestu lietadlom z Prahy cez Brno, Bratislavu, Zagreb do Sušaku, na breh slnného Jadranu. Prestupuje sa len raz v Zagrebe do z normálneho typu lietadla Čsl. štátnych aerolínií do popísanej amfibie
 
V uplynulej sezóne trvala cesta z Bratislavy do Sušaku s 20 minútovou prestávkou v Zágrebe, maličkosť, len 2 hodiny  a 30 minút 
 
 
cockpit Saro Cloudu
 
Je celkom možné, že táto trať sa stane v roku 1937 módou okrem tratí Bratislava - Zagreb - Sušak ( 1.7. - 3.8. ) a že ju dokonca počtom pasažierov predčí. Kto by tiež nechcel byť asi za 3 hodiny vo svete lagún a gondolierov, poznať shora vtáka šachovnice krajov, žijúcich svoj život pod ochranou Álp ? 
 
Áno, trať Bratislava - Benátky má toto kúzlo s prímeškom romantiky, ktorá zláka mnohého k štúdiu letového poriadku. Aerolínie zakúpili nové stroje Savoia - Marchetti S 73 pre 18 cestujúcich, ktoré budú vybavené skvelým komfortom
 
 
 
trup Saro Cloudu v Leteckom Múzeu Praha - Kbely, photo by Martin Kotek / planes.cz
 
verdon-roe.co.uk  /  na webe nájdete informácie zo života sira Alliotta Verdon-Roe (1877-1958), zakladateľa firiem A.V. Roe & Co and Saunders-Roe
 
Saro Cloud Čsl. štátnych aerolínií bol posledným vyrobeným kusom pre civilné použitie, pôvodne  lietal s označením G-ACGO. ČSA zakúpilo stroj v roku 1934 a lietal na linkách až do roku 1938, kedy bol bol rozobraný a uskladnený. Po vojne sa zo Saro Cloudu stratilo krídlo a po odstránení chvostu a úprave trupu / člnu a inštalácii lodného motora slúžil ako vlečný čln Delfín na rieke Vltava až do polovice šesťdesiatych rokov 
 
 
Saro Cloud /  Delfín hausbót na rieke Vltava
 
 
 
oprava Saro Cloudu v LOTN / archív Viktora Ščasnoviča
 
cockpit Saro Cloudu Saro Cloud Delfín hausbót Saro Cloud / OK-BAK v Sušaku Saunders Roe Cloud / OK-BAK v leteckom múzeu Praha - Kbely
Kam poletíme tohto roku z Bratislavy ? článok 1 Kam poletíme tohto roku z Bratislavy ? článok 2 nastupovanie pasažierov do Saro Cloudu letový poriadok ČSA 1929
Saro Cloud / OK-BAK Saro Cloud / OK-BAK Saro Cloud / OK-BAK Saro Cloud / OK-BAK photo - archív P.Polacha Třebíč Nuclear Model Club


comments powered by Disqus