† Juraj Kriváň

Gonzo - 2.4.2015
 

dedina Rybáre, dnes súčasť Sliača / photos - archív AK Očová

Zaslúžilý majster športu Juraj Kriváň

Narodil sa 13.11.1926 v Šumiaci a tragicky zahynul 7.10.1960. Povolaním bol učiteľ. Absolvoval učiteľskú akdémiu v Banskej Bystrici so špecializáciou chémia - telocvik. Nadobnuté pedagogické schopnosti a vedomosti využíval v každom kolektíve v ktorom sa ocitol

Cez II. svetovú vojnu bol účastníkom SNP na Horehroní. V roku 1948 nastúpil základnú vojenskú službu. Po absolvovaní záložnej dôstojníckej školy sa dobrovoľne prihlásil k výsadkovému vojsku. Pôsobil v Stráži pod Ralskom v dôstojníckych funkciách, ako poručík a podporučík. Tu sa iniciatívne zapájal do všetkých armádnych akcií.  Bol všestranným športovcom. Lyžoval, plával, venoval sa gymnastike i atletike. Jeho húževnatosť a vytrvalosť bola potvrdená aj 500 km pochodom, ktorý zorganizoval a viedol.

Prednášal aj v záložnej dôstojníckej škole u výsadkového vojska.  Svoj prvý zoskok padákom previedol počas vojenskej základnej služby v roku 1949 a počas svojej športovej kariéry vykonal 1.460 zoskokov

Po príchode do civilu nastúpil v roku 1951 do funkcie krajského inštruktora parašutizmu v Banskej Bystrici a túto funkciu vykonával až do svojej smrti. V roku 1952 bol účastníkom prvého kurzu zoskokov s voľným pádom v Kralupoch nad Vltavou a postupne ďalších, v rokoch 1953 a 1954. Ešte v roku 1952 spolu s V. Hlôškom organizačne zabezpečil  I. Majstrovstvá ČSR v zoskoku padákom na Sliači. V roku 1953 bol už členom čsl. reprezentačného družstva na I. medzinárodnej súťaži v Ostrave

1.15.1953 dočasne nastúpil na Ústredný výbor Zväzarmu na uvoľnené miesto po V. Hlôškovi. Pravidelne študoval zahraničnú literatúru o zoskokoch s voľným páadom. V roku 1954 bol už dobre podkutý v oblasti teórie skákania s voľným pádom. Nadobudnuté skúsenosti už v tomto roku prednášal na kurze v Karlových Varoch spolu s ruským odborníkom Dmitrijom Žornikom.Viackrát skákal s voľným pádom z výšky 5.000 metrov.  Do tejto výšky ho vyvážal (niekedy aj so S. Piškom) jeho dobrý priateľ - inštruktor plachtárskeho výcviku Ondrej Hudoba

Niektoré tieto zoskoky z väčších výšok mali hodnotu rekordov. Zo skromnosti ich nedal Kriváň registrovať i keď nimi boli.  Napr. 8.9.1954  skákal z výšky 5.200 metrov s výdržou 87 sekúnd a 30.9.1954 z výšky 4.800 metrov s výdržou 85 sekúnd ....

článok bol publikovaný v " Červené barety - Spravodaj Klubu vojenských výsadkárov " / za materiál ďakujem Ďurovi Uhliarovi

autor článku - Pavel Praník / člen Klubu vojenských výsadkárov Bratislava

vo vojenskej uniforme za Zlínom / OK-MGF kráča Juraj Huliak, zakladateľ Očovských bačov / archív J.Hybbena

letecký rejstřík - výpis o zrušení Brigadýra L-60  / OK-NND na ktorom havaroval Juraj Kriváň / archív - Libor Šolín

Juraj Kriváň smútočný sprievod v dedine Rybáre, dnes súčasť Sliača zaslúžilý majster športu Juraj Kriváň zaslúžilý majster športu Juraj Kriváň zaslúžilý majster športu Juraj Kriváň


comments powered by Disqus