† Július Huliak

Ďuro Uhliar - 27.4.2013
 

 
v leteckom svete familiárne nazývaný "Krstný“, vynikajúci pilot, učiteľ lietania, Očovský rodák, človek, ktorý stál pri zrode športového lietania na Slovensku, jeden zo zakladateľov a budovateľov Očovskej pobočky Slovenského národného aeroklubu, tréner akrobatickej reprezentácie a v neposlednom rade letecká osobnosť,  fantastický človek, priateľ a kamarát. Svojej veľkej láske lietaniu sa začal venovať v roku 1943 ako žiak Školy leteckého dorastu v Banskej Bystrici. Letecký výcvik ukončil v roku 1947. V roku 1949 stál pri zrode športového lietania na letisku v Očovej, ako vedúci leteckého výcviku, kde dokonale využíval svoje praktické a teoretické vedomosti, ktoré s radosťou odovzdával novým leteckým generáciám
 
 
Bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania. Stal sa prvým a dlhoročným náčelníkom Očovského letiska. Popri náročnej a zodpovednej funkcii náčelníka, v ktorej pôsobil do roku 1978 sa významnou  mierou podieľal na  budovaní a rozvoji leteckej akrobacie. Svoje bohaté skúsenosti neskôr zúročoval ako reprezentačný tréner. Vychoval mnoho významných akrobatických osobností zvučných mien, ktoré poznal takmer celý svet. Okrem iných napr. Juraja Šouca, čs. reprezentanta v leteckej akrobacii a zalietavacieho pilota Aero Vodochody Daniela Polonca, dlhoročného pilota legendárnej skupiny Sky Box, neskôr Flying bulls aerobatic team, Pavla Čiča - čs. reprezentanta v leteckej akrobacii a neskôr trénera 
 
 
Krstný s Jurajom Šoucom v kabíne Zlínu Z-381
 
Veľa svojho úsilia venoval ženskému akrobatickému družstvu, ktoré pod jeho kapitánskou taktovkou takpovediac prekvitalo a dosahovalo historické úspechy. Libuša Felbertová , Oľga Kovačičová, Milka Novotná, Norika Nagyová hviezdili na popredných miestach v akrobatických rebríčkoch doma i v zahraničí a do dnešných dní sme na to všetci patričné pyšní. Post náčelníka Aeroklubu Očová zastával „Krstný“ dlhých takmer tridsať rokov, keď v roku 1978 vo funkcii skončil a začal užívať zaslúžený letecký dôchodok
 
 
Určite nám dáte za pravdu takmer všetci z „leteckej branže“, ktorí ste „Krstného“ poznali a mali ste tú česť prežiť s ním, s jeho skúsenosťami a spomienkami, v jeho blízkosti  čo i len krátky čas, že pomenovanie Významný dejateľ leteckých dejín na Slovensku a v Čechách, je to najvýstižnejšie oslovenie, ktoré si právom zaslúži
 
 
Na záver tohto malého spomínania  jedno veľké poďakovanie za všetko, čo za svoj život dosiahol, naučil, vybudoval, založil, viedol a trénoval
 
Ď a k u j e m e   „ Krstný “
 
Za prieletov trojice lietadiel z letiska Očová a akrobacie Dušana Šamka odprevadila rodina, príbuzní, priatelia a letecká obec dňa 26. apríla Júliusa „Krstného“ Huliaka na jeho poslednej ceste do leteckého neba.....Česť jeho pamiatke
 
Ďuro Uhliar & Miloslav Storoška  
 
Krstný s Jurajom Šoucom v kabíne Zlínu Z-381 Krstný Krstný Krstný
Krstný vpravo pri Storchu / Tri Duby Krstný vľavo / Tri Duby Krstný Krstný


comments powered by Disqus