Plachtár Jožo Smolka z Aeroklubu Trenčín

Gonzo - 8.3.2015
 

za materiál ďakujem Viktorovi Ščasnovičovi

Jožo Smolka bol významný plachtár a spoluzakladateľ SNA v roku 1968 na sneme v Liskovej

Vážení priatelia v Aeroklube Trenčín,

tento foto album Jožka Smolku mi daroval syn Peter v roku 1998

V roku 1997 vo veku 67 rokov zomrel v Bratislave náš dlhoročný priateľ Jožko Smolka. Na Slávičom cintoríne v Bratislave, okrem početnej účasti leteckých priateľov z celého Slovenska sme sa rozlúčili aj my, jeho bývalí priatelia z Aeroklubu Trenčín : Erich a Maria Perthen, Bedřich Trebichalský ako aj Mária  a Vlasto Mišun

vstup do albumu na Google Photos

Spolu s Jožkom Smolkom som začal s plachtárskym výcvikom v Aeroklube Trenčín v rokoch 1949 / 1950 na klzáku SK-38 Gleiter za pomoci gumového lana a navijáku. Vo výcviku sme spoločne pokračovali na svahoch Straníka pri Žiline, kde sme dosiahli skúšku " B " a Jozef aj skúšku " C " 

škola inštruktorov bezmotorového lietania  /  Bratislava 1952

V roku 1952 sme úspešne absolvovali " prvý kurz učiteľov lietania na dvojsedadlovkách na Slovensku " v Bratislave. Od toho času sa v Trenčíne, ako aj na celom Slovensku školenie na " Glajtroch " skončilo. Nášmu Aeroklubu bola pridelená dvojsedadlovka Kranich / OK-4004

prvý zľava pravdepodobne domáci plachtár Miro Holý, Jožo Smolka druhý zprava / album B. Drgu

Ako mladí novopečení učitelia lietania sme začali so školením mladých leteckých nadšencov, budúcich plachtárov na dvojsedadlovýh vetroňoch : Kranich, neskoršie Pionýr, Kmotr a Blaník. Spoločne s Jožkom Smolkom som hlavne v 50 tych a 60 rokoch minulého storočia zažil veľa pekných a aj turbulentných časov v trenčianskom Aeroklube. S ohľadom na môj pokročilý vek som sa rozhodol tento album darovať Aeroklubu Trenčín

So srdečným pozdravom všetkým priaznivcom leteckého športu v Trenčíne zostávajú,

Vlastimil a Maria Mišun

Bubendorf, Švajčiarsko, 12. mája 2013

Jožo Smolka a Zdenka Morovianová pred Démantom / z archívu Bélu Fulopa

Pred časom pod jednou fotografiou, na ktorej sedí Jožo Smolka v Z-226 Tréner (Točenie leteckých scén filmu Komunisti / 1976) sa spustila debata, na ktorej se sme sa s prekvapením pýtali, či Jožo lietal aj motorové aeroplány. Naopak podľa rozprávania Viktora Sčasnoviča lietal Jožo okrem Trénerov aj L-200 Moravu a An-2 a s vysokou určitosťou aj ďalšie motorové lietadlá, len sme o nich nevyprávali

Jožo Smolka v Spišskom Štiavniku, vlna Vysoké Tatry / archív Ľuboša Noseka

Spomínam si, že cca v roku 1978 nastúpil Jožo Smolka pracovať do služieb Slov-Airu. Po preškolení sa na lietadlo typu Z-37A Čmelák a po zapracovaní do funkcie "práškár" sa vedenie Slov-Airu rozhodlo využiť jeho letecké kvalifikácie a skúsenosti inštruktora a inšpektora

Jožko, ako sme mu familiárne hovorili, najprv pracoval ako letový inšpektor letového oddielu so sídlom v Bratislave. Neskôr bol poverený funkciou metodika podniku. Pod jeho vedením sa výrazne skultúrnila tvorba Osnov výcviku. Bol vedúcim teamu, ktorý pripravil prvú verziu "Metodiky výcviku v podniku Slov-Air". Jozef Smolka lietal obidva nosné typy Slov-Airu, t.j. Z-37A a aj lietadlo typu An-2

Žiaľ zdravie ho zradilo a predčasne odišiel z tohoto sveta ...

Palo Krnáč

Jožo Smolka pri školení na Pionierovi, letisko Partizánske

súvisiace články :

Ustanovujúca konferencia SNA / 1968   

Aeroklub Odeva Trenčín

Jožo Smolka a Zdenka Morovianová pred Démantom / z archívu Bélu Fulopa Jožo Smolka na pravom sitzi An-2 Jožo Smolka pri školení na Pionierovi, letisko Partizánske darovací list p. Mišuna
škola inštruktorov bezmotorového lietania  /  Bratislava 1952 prvý zľava pravdepodobne domáci plachtár Miro Holý, Jožo Smolka druhý zprava / album B. Drgu Jožo Smolka v Spišskom Štiavniku, vlna Vysoké Tatry / archív Ľuboša Noseka Jožo Smolka v Maďarsku


comments powered by Disqus