Jiří Havelka photos

Gonzo - 20.4.2018
 

za fotografie ďakujem Marošovi Szabó sen.

zamestanec Továrne na výrobu lietadiel Ing. Jaroslav Mráz Nitra

vstup do albumu na Google Photos

legitimácia Jiřího Havelku legitimácia Jiřího Havelku Zdeněk Rublič výroba Kranichov v Nitre


comments powered by Disqus