Jaroslav Hybben photos

Gonzo - 28.7.2017
 

člen Aeroklubu Bratislava - Vajnory / paragán / zväzarmovský funkcionár

za materiál ďakujem Ďurovi Gyenesovi

vstup do albumu na Google Photos

vyradený Storch Siebel / OK-EXQ vo Vajnoroch Vysoké Tatry model Avia Av-36 Bojar


comments powered by Disqus