Jarní kurzy ATPL teorie a výcvik MCC & JOC

Gonzo - 16.3.2016
 

Czech Aviation Training Centre zahajuje kontinuální celoroční kurz teorie ATPL(650) a nabízí pevně stanovené termíny pro výcvik MCC/JOC. V praxi to znamená, že se do těchto dvou kurzů mohou zájemci přihlásit v každém měsíci (teorie ATPL), resp. v každém čtvrtletí roku, a nemusí tak čekat několik měsíců na konkrétní termín zahájení  kurzu.

Kurz ATPL teorie je určen držitelům PPL, kteří úspěšně dokončili středoškolské vzdělání. S ohledem na mezinárodní legislativní požadavky je i požadavkem CATC, aby byli studenti schopni komunikace v anglickém jazyce. Pokud už po získání licence PPL pilot ví, že se chce létáním živit, je pro něj kurz teorie ATPL nezbytností. Základní vstupní požadavek prakticky všech leteckých společností, větších či menších, je v celosvětovém měřítku  ATPL Frozen, což znamená CPL/IR/ME (licence obchodního pilota, kvalifikace pro létání podle přístrojů a kvalifikace pro létání vícemotorových letadel), a k tomu teorie ATPL.

Celý kurz obnáší 650 hodin, z nichž 150 hodin tvoří přednášky v učebnách CATC, rozdělené do šesti učebních bloků. První tři týdny stráví studenti domácím samostudiem, v následujícím čtvrtém týdnu opět probíhá výuka v učebnách, která je pojata částečně jako přednáška a částečně jako konzultace veškerých nejasností vzniklých při samostudiu v uplynulých třech týdnech. Vyučuje se převážně v anglickém jazyce – v každém kurzu je téměř vždy několik anglicky hovořících zahraničních studentů. Každý student kurzu ATPL teorie si může od CATC zakoupit iPad mini a dokoupit si do něj online učební materiál, z něhož většina vyučujících ve svých přednáškách vychází.

Snahou CATC je přizpůsobit výuku pracovním povinnostem studentů, kteří jsou v převážné většině buďto studenty vysokých škol, anebo mají vlastní pracovní úvazky. Mnohdy je výuka plánována na čtyři dny od čtvrtka do neděle a tím dostatečně pokrývá veškeré standardy kvality výcviku. Zkušenosti ukazují, že to je pro studenty optimální řešení, jak skloubit jejich pracovní a studijní povinnosti. Nutno podotknout, že studenti již také nemusí čekat na ukončení celého kurzu, aby byli připuštěni ke zkouškám na ÚCL. Po úspěšném absolvování každého předmětu je studentům vystaven certifikát, který slouží jako okamžitá vstupenka ke zkouškám na ÚCL, takže nabyté vědomosti si mohou hned otestovat.

Zájemci mají první možnost naskočit do jedoucího vlaku 28. 3., další pak 25. 4. 2016.

Následující termíny budou postupně zveřejněny na webu www.catc.cz. Při řádném studiu a složení zkoušek dle plánu bude mít každý student možnost úspěšně absolvovat kurz za pouhých 6 měsíců.

Druhý, v úvodu zmíněný kurz, je MCC/JOC, respektive všechny jeho varianty: kurz součinnosti vícečlenné posádky MCC (Multi-Crew Cooperation), Jet Orientation Course (JOC) a ekonomicky výhodná kombinace MCC/JOC.

Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) je nutností v každodenním životě dopravního pilota a mnoho leteckých společností ho má, podobně jako ATPL Frozen, jako základní požadavek pro přijetí pilota do svých řad. Tento kurz je možné absolvovat na všech typech simulátorů, které CATC nabízí – od ATR42/72, přes B737CL až po B737NG a A320. Pokud pak pilot/ka ví, že se chce ucházet o práci na letadle proudovém,  může uvažovat i o kurzu JOC. Ten je jakýmsi „převodníkem“ od malých letadel, na nichž do této chvíle piloti ve svém výcviku létali, do světa několikatunových dopravních kolosů, jejichž chování je oproti malým pístovým letounům značně odlišné. Pohybují se v jiných výškách, s motory jiné výkonnosti, jejich řízení i schopnost zrychlení a zpomalení jsou zcela odlišné od letounů všeobecného letectví. Právě kurz JOC může hodně pomoci se v této velké změně zorientovat. Mimochodem jeden z nejhojněji nabírajících evropských dopravců, nízkonákladová společnost WizzAir, zve do výběrových řízení pouze adepty, kteří už kurz JOC absolvovali.

Varianta samotného JOC nabízí 8 hodin teorie a 8 hodin na simulátoru vybraného letounu. V případě volby MCC je teorie navýšena na 25 hodin a praxe na 20 hodin strávených v simulátoru (5 lekcí). Nejekonomičtější verzí pro všechny, kteří chtějí absolvovat oba kurzy, je spojení MCC a JOC v jeden kurz, kdy teorie potrvá 30 hodin a v simulátoru stráví studenti 24 hodin (6 lekcí).

Pro představu časové náročnosti uveďme, že průměrná délka kurzu JOC je 3 dny, kurzu MCC 8 dnů a při volbě varianty MCC/JOC se jedná o 10 dnů. Pokud byste měli zájem o některý z těchto tří kurzů, ujistěte se, že máte aspoň licenci PPL, IR/ME, osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a ICAO English minimálně Level 4.

Nejbližší kurzy MCC, JOC a MCC/JOC začínají v úterý 17. 5. a poté 12. 7. 2016 čtyřdenní teoretickou výukou, z níž jsou první tři dny věnovány kurzu MCC (17. - 19. 5. 2016 a 12. 7.  -14. 7. 2016) a čtvrtý den JOC (20. 5. 2016 a 15. 7. 2016).  

Máte zájem o výcvik anebo potřebujete doplňující informace?  Kontaktujte Czech Aviation Training Centre na adrese info@catc.cz

pozn. Gonzo : článok je súčasťou platenej reklamy comments powered by Disqus