Ivan Shaw Merlin / G-SEKR

Gonzo - 11.9.2019
 

Ivan Shaw si pri konštrukcii Merlina vytýčil niekoľko parametrov, ktoré by mal nový aeroplán spĺňať :

  • jednomiestny stroj 
  • cruise speed so 100 hp Rotaxom - 180 kts // 333 km / hod.  -- > dolet 50 miles per galon, čo predstavuje 80.4 km pri spotrebe 3.78 litra paliva  
  • pri economickej cruise speed 120 kts // 222 km / hod. -- >  dolet 70 mpg, čo predstavuje 112.6 km pri spotrebe 3.78 litra paliva
  • s Rotaxom 915 o výkone 135 hp  max. cruise speed 300 mph // 483 km / hod. vypočítaná vo výške 12.000 feet (3.657 metrov)
  • dlhý dolet, viac ako 750 nm / 1389 km 
  • vysoký užitočný náklad, s dostatočným priestorom pre skladací bycikel 
  • skladacie krídla - aeroplán sa bude dať prevážať na prívesnom voze / uskladniť doma, či v kontajneri 
  • schopnosť štartu a pristátia na trávnatom letisku

Aeroplán je postavený z prepregu, kompozitu, ktorý sa ešte tepelne upravuje / tvrdne pri 80 stupňovej teplote v peci, kvôli krátkemu rozpätiu ma na krídlach flaperony 

Predná podvozková noha je vyrobená z uhlíkového kompozitu a váži iba 0.77 kg, ako tlmič energie je použitá podpera vyrobená z elastomeru. Podvozková noha sa zaťahuje do šachty umiestnenej medzi nohami pilota, zaťahovanie podvozku vykonáva elektrický lineárny aktuátor  

Palivové nádrže sú umiestnené vo vnútorných častiach krídla, ktoré tvoria s trupom integrálnu časť, celkový objem neseného paliva je 16 galónov / cca 61 litrov. Pilot vidí aktuálny stav paliva priezormi v trupe

Merlin / G-SEKR Ivan Shaw Merlin / G-SEKR Merlin / G-SEKR
Merlin / G-SEKR Merlin / G-SEKR


comments powered by Disqus