IV. národné preteky Partizánske - Bielice / 1950

Gonzo - 10.4.2013
 

rada Šohajov na letisku Partizánske - Bielice

IV. národné preteky slovenských plachtárov, ktoré prebiehali v dňoch 21.5. - 4.6. 1950 v Bieliciach v Partizánskom priniesly veľmi pekné výkony medzinárodnej úrovne. Vzhľadom na to, že sa lietalo v ťažkom hornatom teréne Slovenska, znamenajú poznatky pretekárov významné obohatenie preletovej techniky. Prinášame poradie pretekárov podľa poradia, tak ako sa umiestnili behom 14 denného zápolenia :
 
Hore zľava : absolútny víťaz pretekov Štefan Pleško temer 900 bodovým náskokom pred druhým najlepším pretekárom znova potvrdil a dokázal, že jeho výkony na súťažiach domácich i medzinárodných  nie sú náhodné
 
Gusto Šmehýľ (druhý zľava), ktorý sa umiestnil na druhom mieste v celkovom poradí, je jedným z najskromnejších plachtárov i keď dosahuje každoročne veľmi pekné umiestnenie v rebríčku našich plachtárov 
 
 
Letecké noviny, Bratislava / 1950
 
Palo Poliaček, prvý slovenský plachtár, ktorý získal strieborný odznak nie je len výborný meteorológ, ale tiež najznámejší slovenský plachtár - akrobat. V posledný deň súťaže cieľový let do Bratislavy si predĺžil až do Tábora. Škoda, že predpisy FAI neuznávajú prelet na lomenej čiare, ináč by sme už mali prvého zlatého céčkara na Slovensku
 
Ján Patrík, najmladší pretekár dokázal na pretekoch, že jeho minuloročné víťazstvo v Tatrách nebolo náhodné. Až do poslednej súťažnej disciplíny sa držal na druhom mieste a len smola pri cieľovom prelete do Bratislavy ho preradila na štvrté miesto v celkovom poradí 
 
Lojzo Zábrodský urobil najkrajší výkon až po zakončení pretekov. Po rozdaní cien odštartoval na svojom Šohaji a pristál pri Českom Brode (300 km). Usmievavý Imro Majoroš, vedúci inštruktor strediska Prešov - Lysá Stráž sa umiestnil veľmi čestne, i keď bol na pretekoch prvý krát
 
 
photo - Letecké noviny Bratislava
 
Na ďalšom obrázku vidíme skromného Vlada Budíka, ktorý toho roku "položil" i svojho brata populárneho Jana Budíka (desiaty). Na ôsmom mieste sa umiestnil Miško Šársegi, ktorého pôvabné fúziky boli niekoľkokrát vážne ohrozené. Deviaty je bratislavčan Ondrej Kendera s vyrovnaným úsmevom a vdľa neho Jano Budík, bez ktorého si nemožno predstaviť plachtársku školu na Straníku. Na prvom zo zbývajúcich obrázkov vidíme profesora Zoltána Bukovinského, ktorý je všeobecne uznávaný za dokonalého športovca. Svojím chovaním si získal všeobecnú obľúbenosť
 
Predposledným je nestor našich plachtárov Berco Klein. Mrzí ho smola, ktorú mal v týchto pretekoch a hlavne to, že sa mu nepodarilo Miška Šarségiho zbaviť fúzikov. Na dolnom obrázku je Aladár Adamec, ktorý pevne dúfa, že trinástka (umiestnil sa totiž trinásty) mu prinesie šťastie v budúcich pretekoch (poznámka - fotografiu Gustáva Horvátha sme v tomto čísle nemohli zverejniť) 
 
 
Letecké noviny č. 11, ročník  III. / 1950
 
IV. slovenské plachtárske preteky zahájené
 
V nedeľu 21.mája boly na letišti v Partizánskom - Bieliciach zahájené IV. povojnové národné preteky slovenských plachtárov za účasti povereníka dopravy s. Gíreta, zástupcov Aeroklubu RČS, Ústredia SNA, vojenskej správy, Povereníctva dopravy, št.leteckej správy na Slovensku a predstaviteľov miestneho života
 
Po zahraní čsl. a sovietskej štátnej hymny privítal ústredný tajomník SNA s. Plesník prítomných hostí i nastúpených pretekárov. Po krátkom výstižnom prejave odovzdal slovo povereníkovi s. Gíretovi, ktorý vyjadril svoje potešenie nad úspechmi a aktivitou našich plachtárov a sľúbil všemožnú pomoc športovému letectvu. Ďalej sa v prejavoch vystriedali prítomní zástupcovia jednotlivých složiek, poslanec s. Daubner, predseda SNA, ppk.Kunic, s. Bílek, zástupca ARČS, s.Masáre z Povereníctva dopravy a predstavitelia verejného života, s. Rybárik a s.Havalda. Rečníci vo svojich prejavoch vyjadrili uspokojenie nad novou líniou našich aeroklubov, ktoré slúžia predovšetkým pracujúcim a ktoré intenzívnou odbornou a i politicko- výchovnou činnosťou významne prispievajú k výchove človeka nového typu, človeka socialistického. Zástupca ARČS s. Bílek zdôraznil, že v tomto ohľade môže byť činnosť SNA vzorom i pre aerokluby v českých zemiach
 
 
plachtár Gusto Šmehýľ
 
Športové letectvo prestalo byť prepychovým športom boháčov a stáva sa dnes dôležitým činiteľom na ceste k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich a brannosti. Oficiálnu časť otváracej slávnosti zakončil pretekár Zábrodský, ktorý v mene všetkých nastúpených  pretekárov  sľúbil čestné súťaženie. Po zaspievaní Piesne práce plachtári z Partizánskeho predviedli s. povereníkovi a hosťom ukážky plachtárskeho výcviku a znýmy pretekár Poliaček zo Žiliny predviedol skvelé ukážky vysokej akrobácie na vetroni
 
Závody potrvajú 14 dní a ak bude prajné počasie, možno očakávať, že obohatia tabuľku našich národných rekordov novými výkonami. Všetky vetrone sú vybavené pre lietanie na slepo. Súťaží sa výlučne na Šohajoch (Z-25 a LG-125)
 
 
rada Šohajov na letisku Partizánske - Bielice predstavujeme našich najlepších plachtárov IV. slovenské národné preteky zahájené Gusto Šmehýľ


comments powered by Disqus