Investície do Leteckého múzea v Krakowe

Gonzo - 6.5.2017
 

Poľské letecké múzeum v Krakowe sa pripravuje na miliónové investície do svojej infraštruktúry. V roku 2017 sa začnú práce na rekonštrukcii 5 existujúcich zariadení / budov, ale hlavným zámerom vedenia múzea naďalej zostáva rekonštrukcia dvoch bývalých hangárov pre výstavné účely. V príprave je dokumentácia pre získanie grantu na ich rekonštrukciu

Súčasný riaditeľ Leteckého múzea p. Krzysztof Radwan môže byť spokojný - projekt na revitalizáciu múzea z európskych fondov získal vysoké ohodnotenie. Múzeum požiadalo o finančný grant vo výške 11.5 mil. zlotých (2.7 mil. EUR), ktorý úspešne získalo, teraz sa už len čaká na podpis zmluvy

zbierka rotačných motorov

Medzi objektami, ktoré čaká rekonštrukcia sú dve garážové budovy, kde vzniknú dielňe pre reštaurovanie historických aeroplánov, zvyšok bude naďalej slúžiť pre vystavovanie exponátov. Do zrekonštruovaných budov bude zavedené centrálne vykurovanie, čo podstatne zvýši komfort návštevníkov. (pozn. Gonzo : v jednej z týchto garážových budov je umiestnená zbierka leteckých motorov, a najstaršie lietadlá (obdobie cca 1910 -1914), ktoré sa však múzejníci rozhodli ponechať v pôvodnom stave, teda aspoň zatiaľ)

hviezdicový motor BMW z Focke Wulfu Fw 190

V múzeu vzniknú aj nové priestory, kde budú vystavené predmety leteckej archeológie, doposiaľ nedostupné verejnosti. Ďalší z objektov, ktorý je na rade, je administratívna budova, kde bude umiestnená knižnica a priestory pre usporiadanie stretnutí záujemcov o leteckú históriu

Rekonštrukčné práce sú naplánované na obdobie 2 rokov, budú prebiehať postupne, tak aby bolo múzeum schopné priebežne vítať návštevníkov - záujemcov o históriu poľského letectva 

Môžem len vysloviť želanie, aby aj u nás bol záujem a vôľa investovať do zachovania leteckej histórie (nielen), len sa obávam, že v našej krajine si nevidíme ďalej od nosa 

informácie som čerpal z článku " MILIONOWE INWESTYCJE W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO. TO BĘDZIE NOWY STANDARD " publikovanom na webe lovekrakow.pl

trup Antoinette

súvisiace články :

Caudron-Renault CR.714 Cyclone v Krakove

Čo sa stalo so zbierkou Hermana ringa ?

Podves na poľskom MiGu-21U v Krakowe

photo - gorpol.pl
photo - gorpol.pl
letecké múzeum Krakow zbierka leteckých motorov hviezdicový motor BMW z Fw-190 trup z Antoinette


comments powered by Disqus