† Ing. Jozef Merhaut riaditeľ letiska vo Vajnoroch

Gonzo - 7.3.2013
 

 

29.augusta 1938 o piatej hodine rannej, keď slnko začalo novým ránom pozlacovať široký kraj okolo Vajnôr a sostupovať po úbočiach Malých Karpát, vydýchol naposledy Ing. Jozef Merhaut, riaditeľ štátneho letišťa "Bratislava"
 
Všetci, ktorí sme zosnulého, prvého priekopníka čsl. civilného letectva na Slovensku poznali, zostali sme veľmi smutní, lebo odišiel človek dobrého srdca a spravedlivý. Vzácnymi radami slúžil nám všetkým, všetku svoju činnosť po prestupe od riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave roku 1921 venoval len zveľadeniu slovenského leteckého života a letecký prístav "Bratislava" stal sa pod jeho vedením dôležitým ohniskom stále sa rozvíjajúcej aviatiky
 
"Pán riaditeľ ", ako sme ho oslovovali, zomrel po vyčerpávajúcej chorobe ešte mladý - 48 ročný. Rozlúčili sme sa s ním v nedeľu 29.augusta 1938 ráno o deviatej hodine pri veľmi dojímavom výkrope jeho telesných pozostatkov 
 
                                                                                          Nezabudneme na pána riaditeľa 
 
 publikované v časopise Letectvo č. 1 / III. ročník 1938
 
príručka a orgán pre propagáciu: brannosti, CPO a letectva na Slovensku (výnos ministerstva národnej obrany, č.j. 3528- hl.št./br. vých.1938, a nariadenia ďalších úradov), ktorý je redigovaný výkonným redakčným sborom a spolupracovníkmi, uvedenými v redakcii tohoto čísla. Vedie a zodpovedá šéfredaktor G. Vlasák, ...
 
† Ing. Jozef Merhaut riaditeľ letiska Bratislava - Vajnory časopis Letectvo


comments powered by Disqus