Ing. Ján Gonda - prednosta leteckého oddelenia Ministerstva dopravy a verejných prác

Gonzo - 16.3.2018
 

zdroj - Letecké noviny Bratislava

Ján Gonda, prednosta leteckého oddelenia Minnisterstva dopravy a verejných prác sa narodil 13. novembra 1905 v Banskej Štiavnici, kde v roku 1924 maturoval. Študoval na pražskej Vysokej škole technickej strojníctvo a letectvo. Zamestnaný bol vo Vojenskom technickom a leteckom ústave v Prahe / v aerodynamickom laboratóriu a vo vrtuľovej skúšobni, vo vojenskej továrni na lietadlá "Letov" ako statik a konštruktér, na letisku v Prahe, na Ministerstve verejných prác v Prahe a konečne od 1. marca 1939 na Ministerstve dopravy a verejných prác v Bratislave

Od fantázie ku skutočnosti / Slovenský Národný Aeroklub (1946)

Ako technický letecký odborník venoval sa horlivo budovateľskej práci na poli národného letectva. V rámci matičných prednášok v Bratislave a v rozhlase referuje slovenskej verejnosti o súčasnom stave slovenského dopravného a civilného letectva. Jeho odborné vedomosti v obore konštrukcie a všetkých technických prác leteckých budú mať veľmi cenný vplyv na výchovu leteckých technických pracovníkov v našom mladom národnom slovenskom letectve

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

Ministerstvo dopravy a verejných prác vyšle ako člena komisie k prevzatiu objednaných športových lietadiel z Protektorátu Ing. Jána Gondu, prednostu odd. XI/5 Ministerstva dopravy a verejných prác

súvisiace články :   Menovanie Ing. Jána Bervidu odborovým radcom Ministerstva verejných prác

Ako lietajú vtáci

Spomienky technika

photo - Letecké noviny Bratislava
photo - Letecké noviny Bratislava
Spomienky technika určenie leteckej komisie Ako lietajú vtáci - Ján Gonda Od fantázie ku skutočnosti


comments powered by Disqus