CIA report o voj. letectve v Československu / 1950

Gonzo - 15.3.2019
 

zdroj - cia.gov

Vojenské letisko Brno - Černovice

12. apríla 1949 sa v prvom hangári, pod číslom 8 na priloženom nákrese, nachádzalo 10 x Spitfirov a ? Messerschmittov, v druhom hangári pod číslom 7 na nákrese : 2 x Ju-52 / 2 x DC-3 / 3 x Storch / 7 x Siebel / ? Messerschmittov / 7 x Spitfire (posledné, ktoré boli dodané do Izraela 12.4.1949) v treťom hangári (č.6) letecké opravovne a navigačná stanica

Odlet poslednej Avie B-33 / 5254 po zrušení 28. BILP v Brne

Vojenské letisko v Brne sa nachádza východne od civilného letiska, celkovo má tri podzemné nádrže  : 1 x 50.000 hl leteckého paliva (č.2), 1 x 30.000 hl leteckého paliva (č.3), a 1 x 2.000 hl maziva (č.4) ...

Vojenské letecké školy v Hradec Králové, Pardubice, Chrudim : Vojenská letecká akadémia v Hradci Králové - 3 ročné štúdium (2 roky v Hradci Králové + 1 rok Pardubice pre stíhačov) sa skrátila na 2 ročné štúdium, od roku 1949 sú do leteckých škôl prijímaní študenti pôvodom z robotníckej triedy bez maturity. Akadémia prijala v roku 1946 100 študentov do výcviku, avšak na konci roku 1949 z nich pokračovalo v štúdiu iba 36, ostatní skončili z politických dôvodov 

Veliteľom vojenskej akadémie v Hradci Králové je gen. Ruppel, ktorý bojoval v radách RAF, potom pod velením gen. Svobodu v ZSSR, je členom KSČ, jeho zástupcom je plk. František Hurych, tiež člen KSČ

velitelia výcviku: kpt. Sachl  /  kpt. Jozef Audrnický  /  kpt. Jan Turek 

- výcvik v prvom ročníku prebieha na Z-286, v škole ich majú 40 kusov, predtým na Buckeroch C-4 s motorom Hirth, a C-104 s motorom Walter Minor, tieto dvojplošníky v počte 20 kusov zatiaľ zostávajú v Hradci Králové, pravdepodobne budú prevedené do úživania Aeroklubom

- výcvik v druhom ročníku prebieha na Arado C-2 s motorom Argus o výkone 420 hp, k výcviku je pridelených 40 kusov C-2, z toho 10 je uzemnených

- v Pardubiciach lietajú výcvik počas tretieho ročníku študenti, ktorí sa majú stať stíhacími pilotmi, v súčasnosti ich je 36, k dispozícii majú 40 x Me-109 (S-199), z ktorých je 35 jednomiestnych strojov, 10 x Arado C-2, 3 x Z-286, 1 x Cap, 2 x Piper Cub, a 15 - 20 x Siebel C-3B

... letecká fabrika Praha - Letňany získala objednávku na výrobu 4.200 YAKov, továreň vyrába aj náhradné diely, ktoré sú dodávané do ZSSR, priestory konštrukcie sú extrémne strážené 

... zástupca Jura z Dopravnej Komisie Komunistickej strany sa pokúsil odstaviť generála Stanovského z funkcie Riaditeľa leteckého odboru na Ministerstve dopravy, v jeho prospech intervenoval Klement Gottwald a vojaci ...

súvisiace články : 

Svazarm : Aviation section - CIA report / 1954

Záložné letisko Bojná - CIA report / 1955

čsl. letci RAF v archívoch ŠTB

photos - archív Pavla Polacha / Třebíč Nuclear Model club
photos - archív Pavla Polacha / Třebíč Nuclear Model club
Brno - Černovice military airport Avia S-199 S-89 (Spitfire IX)  C-2 (Ar-96)


comments powered by Disqus