Info pre prevádzkovateľov Z-43 a DA 20C1

Gonzo - 30.6.2016
 

Z-43 / OM-COP Aeroklubu Nové Zámky - ilustračná photo by Milo Storoška

Dne 18. června 2016 v 07:15 UTC, došlo při pojíždění letounu typu Zlín Z-43 po travnatém povrchu pojížděcí dráhy na LKSK k ulomení levé nohy hlavního podvozku. Poškozené části nohy podvozku budou podrobeny odborné expertíze lomové plochy.

Událost je evidována jako incident z technických příčin. ÚZPLN doporučuje všem provozovatelům uvedeného typu letounu během provozu a v údržbě věnovat zvýšenou pozornost vzniku defektů v místě uchycení nohy do trupu letounu. O události byl informován ÚCL a držitel TC na uvedený typ letounu.

---

Dne 9. června 2016 v 14:34 UTC, došlo po vzletu letounu typu Diamond DA20 C1 z  LKTB ke ztrátě kola vč. vidlice a krytu předního podvozku. Pilot byl o ztrátě kola informován službou ATC LKTB a rozhodl se pokračovat na letiště plánovaného přistání. Zde bezpečně dosedl na hlavní podvozek a příď letounu držel co nejdéle ve vzduchu. Letoun potom předním podvozkem dosedl na asfaltový povrch, kde zanechal ostrou rýhu přecházející v otěrovou stopu.

Událost je evidována jako incident z technických příčin. Šetřením byl zjištěn rozdíl v hodnotách předepsaných v postupech pro údržbu 32-20-00 a 05-20-00. Pravděpodobně ze strany údržbové organizace došlo k uplatnění v manuálu rozdílného a chybně uvedeného utahovacího momentu přídržné matice. ÚZPLN doporučuje všem provozovatelům uvedeného typu letounu během provozu a v údržbě věnovat zvýšenou pozornost při uplatňování postupů při kontrole sestavy Nose landing gear - Fork installation 32-20. O události byl informován ÚCL a držitel TC na uvedený typ letounu.

zdroj - uzpln.cz  / publikované 29.6.2016

photo - Milo Storoška / skywings.sk
photo - Milo Storoška / skywings.sk


comments powered by Disqus