Incident - nebezpečie zrážky dvoch lietadiel počas pristátia na LKLT

Gonzo - 26.5.2018
 

Dne 11. 4. 2018 ÚZPLN obdržel prostřednictvím systému povinného hlášení událostí hlášení dispečera AFIS o vážném incidentu - nebezpečí srážky dvou letounů v průběhu přistání na LKLT dne 10. 4. 2018. Posádky obou letounů provedly vzlet z LKLT a po splnění úkolu prováděly přílet na bod MIKE v MCTR Kbely a dále na LKLT. Letoun  Cessna 152, OK-HAD (dále jen „OKHAD“), pokračoval na LKLT před letounem Bristell ELSA, OK-WAR 18 (dále jen „OKWAR18“), avšak měnil výrazně kurz. OKWAR18 dostal informaci o přistání na RWY 23R jako pořadí 1.

Dispečer AFIS vydal OKHAD informaci o UL provozu před ním s informací, že tento provoz pokračuje v přiblížení na RWY 23R. Z důvodu bezpečné vzdálenosti vydal dispečer AFIS příkaz OKHAD pokračovat na RWY 23L. Ve vzdálenosti 0,9 km před THR RWY 23L, ve výšce cca 50 m AGL, OKWAR18 podlétl pod OKHAD s vertikální vzdáleností cca 10 - 15 m. Pilot OKWAR18 provedl úhybný manévr na RWY 23L. Pilotka OKHAD si provoz nad sebou v posledním okamžiku uvědomila a přistála vpravo od RWY 23R mimo pás RWY

Příčinnou vážného incidentu bylo, že v důsledku nesprávného rozdělení pozornosti pilotka nezjistila včas hrozící střet s letounem, který prováděl přiblížení na přistání před ní.
 
zdroj - uzpln.cz
 

photo / letnany-airport.cz
photo / letnany-airport.cz


comments powered by Disqus