Imatrikulácia Pulsara / OK-XYP skončila čumákom v poli

Gonzo - 19.4.2013
 

Počas jarných imatrikulácii v Aeroklube, došlo k vybehnutiu Pulsara na dráhe 31 vo Vajnoroch. Pri vzlete pilot Štátnej leteckej inšpekcie Bratislava zaznamenal, že napriek plnému výkonu Pulsar nedostatočne zrýchloval, rozhodol sa však pokračovať vo vzlete a na konci dráhy  mu nezostalo nič iné, ako utrhnúť aeroplán na malej rýchlosti. Pulsar dokázal ešte preskočiť rigol na okraji letiska s následným dopadom na pole pri kasárňach
 
Príčinou mohla byť krátka dráha, nedostatočný výkon motora, prípadne novej vrtule - výsledkom bola polámaná vrtula a menšie poškodenie aeroplánu
 
 
 
imatrikulácia Pulsara / OK-XYP imatrikulácia Pulsara / OK-XYP imatrikulácia Pulsara / OK-XYP


comments powered by Disqus