IL-28 bomber v Piešťanoch

Gonzo - 22.5.2017
 

V roku 2015 vymenilo VHÚ Bratislava MiG-29 za IL-28 z Vojenského múzea v Kbeloch a do Piešťan tak pribudol neopozeraný aeroplán (v našich končinách). Je len na škodu, že v týchto aktivitách VHÚ nepokračovalo

IL-28 bol posledný podzdvukový bombardér vo výzbroji čsl. armády, poháňaný motormi Klimov VK-1 s ťahom po 26.5 kN, pôvodne použitých v MiG-15, a aby som bol dôsledný - boli to licenčne vyrábané motory Rolls-Royce Nene. Licenčne vyrábané IL-28 v Československu mali označenie B-228 a CB-228 (ekvivalent cvičného IL-28U). Celkovo sme mali vo výzbroji 20 ks IL-28 a neurčený počet IL-28U

Fotografie, spolu s tými vo fotoprílohe sú vlastne menší walk-around zobrazujúci IL-28 z rozličných úhlov pohľadu, a jednotlivé technické detaily

súvisiace články :   

Prehliadka Vojenského múzea v Piešťanoch s odborným výkladom - 21.5.2017

Nácvik pojíždení pilotu IL-28

IL-28 IL-28 IL-28 IL-28
IL-28 IL-28 IL-28 IL-28
IL-28 IL-28 IL-28 IL-28
IL-28 IL-28 IL-28 IL-28
IL-28 IL-28 IL-28 IL-28


comments powered by Disqus