Icon zrejme zreviduje zmluvy so zákazníkmi

Gonzo - 18.4.2016
 

photo - wikipedia.org

Icon uviedol, že kontroverzná kúpno - predajná zmluva o dĺžke 40 strán, ktorú malo podpísať prvých 100 zákazníkov (čo je nová informácia) mala za účel limitovať potenciálne devastujúcu zodpovednosť za škody, ktorej čelia výrobcovia lietadiel v USA, s negatívnym dopadom na celý letecký priemysel

Protesty budúcich zákazníkov zrejme dosiahli takú úroveň, že Icon bude nútený upraviť kúpno - predajný kontrakt a zmäkčí najdrakonickejšie klauzuly zmluvy

" Počujeme Vás hlasne a jasne " uviedol zakladateľ Kirk Hawkings v otvorenom liste, ktorý firma publikovala po rozruchu, ktorý vznikol na Sun ´n Fun, kde sa budúci zákazníci výrazne sťažovali na obsah kontroverznej zmluvy, ktorá okrem iného obsahovala klauzuly ako : znemožnenie žalovania Iconu, požiadavka zo strany výrobcu aby výcvik na Icone prebiehal výlučne pod dohľadom výrobcu, požiadavok inštalácie záznamového zariadenia do Iconu A5, ktoré zostane vo vlastníctve výrobcu aj po dodaní aeroplánu a podobné lahôdky 

Celý rozruch vznikol po tom, čo v Marci unikol návrh kúpno - predajnej zmluvy do odbornej leteckej tlače / médií. Icon vo veľkom ignoroval sériu negatívnych článkov v médiach, ale spolu so začatím Sun ´n Fun sa kontroverzná zmluva stala jednou z hlavných tém zletu

Postoj leteckých médii bol jednostranne negatívny k obsahu zmluvy navrhnutej Iconom, čo mohlo byť do veľkej miery spôsobené aj neochotou firmy komunikovať na túto tému. V otvorenom liste sa Icon snaží vysvetliť myšlienkový proces, na ktorom vznikla zmluva a ukludniť negatívne ohlasy zákazníkov

V liste, podpísanom Hawkingom a teamom okolo neho sa uvádza : " Kúpno - predajná zmluva má dva fundamentálne ciele : 1 / výrazne propagovať bezpečnosť a zodpovednosť pri lietaní, 2 / priamo atakovať krízu v GA spôsobenú zodpovednosťou za škodu lietadla, ktoré ako výrobca dodá zákazníkovi. Problém zodpovednosti za škodu spôsobenú dodaným produktom / výrobkom je masívny, uniká pozornosti a musí byť adresovaný / riešený

Hawking ustupujúc tlaku vytočených zákazníkov pripústil, že návrh kúpno - predajnej zmluvy zašiel priďaleko. Na záver uviedol : " Ak máme zlepšiť podmienky zmluvy preto, aby sme pomohli bezpečnému rastu leteckého priemyslu, tak to urobíme "  

K tomu asi nie je moc čo dodať, zásah odborníkov na PR a krízovú komunikáciu trčí z uvedeného vyhlásenia až do nebies

informácie som čerpal z článku " Icon May Revise Customer Agreement " publikovanom na webe flyingmag.com

súvisiace články :  Kúpno - predajná zmluva Iconu má 40 strán

photo - wikipedia.org
photo - wikipedia.org
Icon A5


comments powered by Disqus