I. letecká výstava na Slovensku / Nitra 1921

Gonzo - 4.11.2019
 

Letecký pluk 3 M.R. Štefánika usporiadal v dňoch 10. - 14. júla 1921 prvú leteckú výstavu na Slovensku pod protektorátom nitrianskeho župana Dr. Ivana Štefánika. Výstava bola umiestnená v priestoroch hangáru a pred ním na ploche letiska v Nitre

Pri zahájení výstavy dňa 10. júla 1921 o 11 hod. dopoludnia sa stretlo množstvo civilných hodnostárov slovenských politických úradov, nitriansky biskup p. Dr. Kmeťko, mešťanosta Nitry p. Zobori, generál Šnejdárek (zemský vojenský veliteľ na Slovensku), a vojenskí hodnostári, starosta Čs.O.S. Dr. Schneider a Dr. Vaníček a zástupcovia veľkého množstva korporácií

Letecký deň v Nitre / 1920

Hangár na mieste starého letiska v Nitre

Výstavu otvoril veliteľ Leteckého pluku 3 pilot mjr. Vlastimil Fiala príslovom, v ktorom zdôraznil dôležitosť a nutnosť aviatiky pre našu republiku. ... Najväčší záujem medzi exponátmi vzbudilo dvojplošné lietadlo Šmolík, práca to českého konštruktéra a českých robotníkov

viac si prečítajte vo fotoprílohe 

zdroj - Letectví 7 / 1921 - digitalniknihovna.cz

súvisiace články :

Aero-Expo Nitra 2016

Aero - Expo Nitra

Odhalenie sochy M.R. Štefánika v Janíkovciach

photo - časopis Letectví 7 / 1921
photo - časopis Letectví 7 / 1921
I. letecká výstava na Slovensku v Nitre - 1921 page 1 I. letecká výstava na Slovensku v Nitre - 1921 page 2 I. letecká výstava na Slovensku v Nitre - 1921 page 3 I. letecká výstava na Slovensku v Nitre - 1921 page 4
I. letecká výstava na Slovensku v Nitre - 1921 I. letecká výstava na Slovensku v Nitre - 1921


comments powered by Disqus