Ruský homebuilt poháňaný čsl. Walterom

Gonzo - 5.3.2020
 

photos - Jevgenij Svetlov 

Pred pár dňami sa Škablakoff vrátil z mesačnej pracovnej cesty v Rusku, niekde z Uralu, odkiaľ dovliekol mraky fotografií z miestnych letísk. Je to fascinujúci pohľad na lietanie v úplne iných podmienkach. Na aeroplánoch často  nie je vidieť žiadne označenie, či už typu aeroplánu ,  imatrikulačné značky ani nehovoriac. Jedno je ale isté, toto nie je územie s právomocami EASA. Z množstva aeroplánov na fotografiách som vybral jeden s pracovným názvom " zelený hornoplošník - homebuilt s motorom Walter ", s dostatočným množstvom fotografií z rôznych uhlov a momentov letu 

Ak sa zelený homebuilt niečim vyznačuje, tak je to neuveriteľné množstvo vzpier medzi krídlom a trupom. Svojím spôsobom je to pekný aeroplán, škoda len, že nemám k dispozícii fotografie cockpitu. Môj subjektívny dojem je, že v Rusku sa lieta veľa, na výber je obrovské množstvo typov olietaných i nových aeroplánov z dovozu, domácej konštrukcie i homebuiltov. Na druhej strane nechcem špekulovať o technickej úrovni aeroplánov, či bezpečnosti lietania v Rusku, nakoľko o tom nemám žiadnu predstavu 

za materiál ďakujem Petrovi Škablovi

photos - Jevgenij Svetlov
photos - Jevgenij Svetlov
zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter
zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter zelený hornoplošník - homebuild s motorom Walter


comments powered by Disqus