Historická sieň Aeroklubu Poprad - Tatry

Gonzo - 22.6.2015
 

Nesmierne hrdý Klouďák ukazuje obrazy z päťdesiatych rokov, ktoré niekde vyštrachal p. Fečko, primátorovi Vysokých Tatier Jánovi Mokošovi, mimochodom bývalému vojenskému pilotovi, ktorý lietal na Su-22. Na všetkých obrazoch je fotografia pplk. Videršpána J., v tej dobe náčelníka Krajského Aeroklubu Zväzarmu

prví strieborní piloti plachtári Zväzarmu Poprad, menovite : Žiaran M., Martančík L., Flašík M., Flašík V., Dorníny J., Nižňanský K., Polorecký A., Bujňák V., Hájek

športoví piloti Zväzarmu Poprad v pravo od pplk. Vidršpána je fotografia M. Flašíka, F. Michalík - náčelník Aeroklubu Zväzarmu, J. Šulík, E. Šalingová, J.Beňo, M. Gánovský, F. Daňko, J. Lach

v strede primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš, ktorý ma za sebou výraznú pilotnú kariéru vo vojenskom letectve ČSSR :  

v roku 1981 sa stal veliteľom 47. samostatného prieskumného leteckého pluku a od roku 1989 veliteľom 34. stíhacej bombardovacej leteckej divízie. Od roku 1990 zastával funkciu náčelníka a rektora vo VVLŠ Košice. O rok neskôr pôsobil ako veliteľ školiaceho výcvikového strediska letectva Košice. Ján Mokoš sa v roku 1985 stal prvým pilotom v Československu, ktorý lietal na nadzvukovom SU-22 M4

organizátor Aero - Moto Víkendov v Poprade Roman Klouda alias " Obor spod Tatier "

súvisiace články :

Karol Jančár správca letiska Poprad - Tatry 

Tatranský Aeroklub Svit odštartoval !

Roman Klouda historická sieň AK Poprad - Tatry prví strieborní piloti - plachtári Zväzarmu Poprad športoví piloti Zväzarmu Poprad


comments powered by Disqus