História Aeroklubu Banská Bystrica

Gonzo - 5.6.2015
 

Aeroklub Banská Bystrica vzniká v septembri roku 1933, ako jeden z prvých Aeroklubov na Slovensku. V roku 1934 začína výcvik prvých motorových pilotov v akcii „1000 pilotov republike" 

vstup do albumu na Google photos

1935 / V tomto roku boli usporiadané v Banskej Štiavnici prvé preteky v bezmotorovom lietaní. Ako divák sa ich zúčastnil aj Jozef Revallo z Banskej Bystrice, ktorý potom zo svojím bratom Milanom zhotovil bezmotorové lietadlo vlastnej konštrukcie, s ktorým sa potom pokúšal vzlietnuť z vrchu Urpín pri Banskej Bystrici. Bez gumového štartovacieho lana sa mu to ale nepodarilo. V tejto dobe Václav Kunc majster v autodielni p. Majera so skupinou nadšencov postavili motorové lietadlo vlastnej konštrukcie, ale toto tiež nevzlietlo. Potom táto skupina postavila školný klzák, s ktorým na planine pri Selciach vykonali niekoľko krátkych skokov pomocou gumového lana. Následne táto skupina postavila malé motorové lietadlo amatérskej konštrukcie Henriho Migneta (Nebeská blcha), ale ani toto nikdy nelietalo. Nikto v tom čase nemal pilotný výcvik a tiež tomu začala brániť vážnosť politickej situácie

Prvé národné plachtárske preteky M.L.L. Banská Štiavnica / 1935

Nebeská Blcha konštrukcie Henriho Migneta na námestí v Banskej Bystrici

1940 / Ďalšia činnosť pokračovala po vzniku Slovenského štátu, keď v „Perle“ na Hornej ulici začala stavba troch školných klzákov Zőgling v dielni, ktorú dal bezplatne k dispozícií jej majiteľ pán Nutter. Členov letky „ Slovenského leteckého sboru ”, ktorí bezplatne pracovali, viedol Václav Kunc

Výroba nábytku (schulgleiteru) Jozef Šípoš

stavba jedného zo Zőglingov v Perle na Hornej ulici

klzák Zogling 33 / zdroj - nfsk.com

klzák Zogling 35 / zdroj nsfk.com

1941 / Do Banskej Bystrice prichádza Anton Královič – inštruktor bezmotorového lietania, pod ktorého vedením sa stavba klzákov dokončila. V tom čase našiel prof. L.Kindernay pri dedine Veľká Lúka terén, ktorý vyhovoval na výcvik stupňa „A” (kĺzavý let v trvaní min. 30 sekúnd). Ing. Šándor vybavil povolenie na použitie pozemku na kurz, ďalej ubytovanie a stravovanie pre žiakov, takže v auguste sa konal výcvik stupňa „A”, ktorý viedol inštruktor Královič. Úspešne ho skončilo 20 účastníkov

II. kurz na letisku Veľká Lúka

1942 / Na Veľkej Lúke je usporiadaný ďalší kurz stupňa „A”, ktorý viedol J. Valachovič. Na tieto účely bol pridelený klzák SG-38

1943 / Na Straníku pri Žiline urobili výcvik a skúšky „B” Ján Revallo, Vilo a Julo Hudecovci. Bol vyhliadnutý terén pri Šalkovej, ktorý umožňoval bezmotorové lietanie všetkých stupňov, ale musela byť najprv odlesnená časť svahu. Dočasne sa preto ešte využívala plocha pri Selciach. Bol dovezený nedokončený vetroň GB-II z Bratislavy, ktorý bol dokončený v leteckej dielni pod vedením Vila Hudeca. V auguste bol ešte usporiadaný kurz na Veľkej Lúke, pričom boli vykonané krátke kĺzavé lety s týmto vetroňom

Vilo Hudec počas práce na Grunau Baby II

Svahové letisko Banská Bystrica - Šalková

1944 / V apríli vykonal V.Hudec na klzáku SG-38 na Straníku skúšku „C”. Potom pracoval v tamojšej leteckej dielni až do začiatku SNP. Po vypuknutí SNP až do konca vojny bola akákoľvek letecká činnosť utlmená. Členovia a piloti v dielňach akurát odstraňovali niektoré nedostatky na vetroni GB-II. Na Straníku prebiehala stavba dvojsedadlového vetroňa A.Královiča KSM-1

Albín Filo pred štartom na šalkovskom vrchu

1945 / Je po vojne .. Ako prvá vzniká odbočka Slovenského národného aeroklubu v Banskej Bystrici na čele s MUDr. Petelenom, primárom nemocnice a veľkým leteckým nadšencom a Ing. Šándorom ako tajomníkom. Prebehla celoslovenská ustanovujúca schôdza v Bratislave, v hoteli Carlton, kde sa zúčastnili aj naši zástupcovia

MUDr. Petelen

Už 17.júna 1945 fúkal priaznivý severný vietor, ktorý na blízkych svahoch vytváral výstupné prúdenie, umožňujúce dlhšie plachtárske lety. Podarilo sa zvolať dostatočný počet pomocníkov (väčšinou leteckých modelárov) na transport rozobratého vetroňa na transportnom vozíku na vhodné miesto štartu nad Šalkovou a tam ho zložiť. Prvý do vetroňa GB-II nasadol najskúsenejší Julo Hudec a lietal 2 a pol hodiny nad svahom. Potom dokázal odvážne, ale bezpečne pristáť na mieste, kde pred tým odštartoval. Umožnil tak odštartovať aj svojmu bratovi Vilovi, ktorý tak isto lietal najprv nad Šalkovou a keď získal dostatočnú výšku, zaletel nad svah Starej Kopy, kde v danom vetre nalietol silné stúpanie. Zakrátko už lietal vysoko nad Kopou, čo mu umožnilo zaletieť až nad okraj Banskej Bystrice, kde hľadal vhodné miesto na pristátie vetroňa , aby čo najviac skrátil jeho spätný transport. Úspešne pristál na ploche pred „starou” nemocnicou, ktorá bola vtedy ešte voľná

text a niektoré fotos prebrané z webu AK Banská Bystrica, za fotografie ďakujem Mirovi Mlynárikovi

to be continued .....

súvisiace články :   

Posledný fotoreport zo Šalkovej

Albín Filo photos 

Julo Patráš photos

Grunau Baby II / OK-314

archív Aeroklubu Banská Bystrica
archív Aeroklubu Banská Bystrica
história AK Banská Bystrica stavba jedného zo Zőglingov v Perle na Hornej ulici letisko Veľká Lúka Nebeská Blcha konštrucie Henriho Migneta na námestí v Banskej Bystrici
klzák Zogling 33 klzák Zogling 35


comments powered by Disqus