4 x havárie Karola Geletku na Bf-109G

Gonzo - 17.10.2015
 

17.8.1944, Geletkov Bf-109G-6 biela 5, W.Nr. 161741, letisko Išla pri Prešove, uzatvorenie ľavej podvozkovej nohy počas pristátia 

v rozopnutom mundúre Karol Geletko, letisko Išla

Geletkov Bf-109G-6 biela 1, W. Nr. 161722 , 3.8. 1944, letisko Išla, zlé pristátie v dôsledku ktorého došlo k prevráteniu aeroplánu

biela 1 z iného úhlu pohľadu

Karol Geletko odpísal dokopy 4 Gustávov : Bf-109G-4 W.Nr. 14982, 29.9. 1943 na východnom fronte, Bf-109G-6 W.Nr. 161735 - 14.6.1944, W.Nr. 161722 - 3.8. 1944, W.Nr. 161741 - 17.8.1944, letisko Išla na Slovensku

Geletko musel mať z Gustávov zaručene na záver fóbiu, posledné tri havárie sa mu stali počas troch letných mesiacov roku 1944

Bf-109G biela 5 / archív Ruda Božíka
Bf-109G biela 5 / archív Ruda Božíka
Geletkov Bf-109G-6 biela 5, W.Nr. 161741, letisko Išla pri Prešove Karol Geletko, letisko Išla Geletkov Bf-109G-6 biela 1, W. Nr. 161722 , 3.8. 1944, letisko Išla Geletkov Bf-109G-6 biela 1, W. Nr. 161722 , 3.8. 1944, letisko Išla


comments powered by Disqus