Havária Tecnamu P 2002 / I-7550 Santa Severa

Gonzo - 2.6.2015
 

photos - Gianluigi Russo / FB.com

Havária pravdepodobne spôsobená zavinením pilota, ktorý lietal nízko nad morom a blízkym hradom vo výške cca 10 - 15 metrov. Aeroplán zachytil krídlom o vodu a zrútil sa do mora blízko pláže Santa Severa severne od Ríma

aviation-safety.net

Nerozumiem po taliansky, ale Google Translator prezradil, že ludia na pláži sa rozdelili na tých, čo zachraňovali pilota a cestujúceho a skupinu ľudí, ktorí ich chceli lynčovať pre nebezpečné nízke lietanie, ktorého výsledkom bola havária 

Cestujúci aeroplánu boli len ľahko zranení dôsledkom havárie

photos - Gianluigi Russo / FB.com
photos - Gianluigi Russo / FB.com
Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa
Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa Tecnam P 2002 / I-7550 Santa Severa


comments powered by Disqus