Havária por. Pavla Stopku na MiG-17PF Krušovice

Gonzo - 28.2.2019
 

MiG-17PF 4. letky 11. slp přistává na letišti v Žatci. Letka vznikla po rozpuštění 7. slp Piešťany a převedení jejich "sedmnáctek" k 11.slp v r. 1967

Poručík Pavel Stopka, příslušník 4. letky 11.slp v Žatci prováděl dne 30.11.1967 let v pracovním prostoru v noci. Pilot měl za úkol provádět  horizontální manévry pod oblačností ve výšce 800 m, aby se rozlétal za NPP. V 19:36 hod. v zóně "JIH" ohlásil dohlednost 10 km a vše v pořádku. Během manévrů byl sledován přehledovým radilokátorem P-12. Po sedmi minutách s ním byl ztracen radarový kontakt a neodpovídal na rádiové výzvy.

Po letounu bylo vyhlášeno pátrání. Krátce na to bylo zjištěno, že letoun havaroval u Krušovic, jižně od obce Hředle do zalesněného kopce a že pilot zahynul. Ohledáním místa dopadu bylo zjištěno, že letadlo dopadlo pod strmým úhlem do lesa a vybuchlo. Vyšetřovací komise na základě polohy letounu při dopadu a znaleckými expertýzami stanovila za příčinu nezvládnutí pilotáže v noci a uvedení letounu do nezvyklé polohy. Por. Stopka byl pilotem 3. třídy, nebyl na typu MiG-17PF příliš rozlétán (nálet 10-12 letových hodin na typu), což mohlo mít na vznik nehody značný vliv.

Jedná se o jedinou katastrofu letounu MiG-17PF, která se odehrála na území České republiky

Na základe vyšetrovacieho spisu č ... a podľa predpisu Zákl-3-3 povoľujem odpísať vojenskému útvaru 8682 Žatec z knihy škôd a strát na účet štátu škodu vo výške 1.284.109,70 Kčs spôsobenú katastrofou lietadla MiG-17PF evidenčné číslo 0203

Pavol Stopka začal lietať v Aeroklube Bratislava - Vajnory

photo - archív Oľgy Kovačičovej

zľava dolný rad : Šaňo Kováč  / Pavel Stopka v bielej košeli

horný rad zľava : ? / Palo Kedro / Ludvo Szabo 

pozn. Gonzo : Šaňo Kováč sa stál práškovacím pilotom v SLOV-AIRe  / Ludvo Szabo sa stal stíhacím pilotom, v civile kapitánom  ČSA / Palo Kedro mal po roku 1968 zákaz lietať

photo z miesta nárazu MiGu-17PF por. Stopku / fotka z roku 2012

2.9. 2006 byl díky členům Klubu vojenské historické techniky ve Hředlích na místě nehody odhalen pomník, který připomíná tragickou událost z r. 1967. Na této akci byli přítomni příbuzní ze Slovenska, jeho "spolubojovník" od 7. slp Piešťany a ze 4. letky 11. slp Žatec plk. v.v. Ing. Zdeněk Trnka, zástupci OVL MO a čestná stráž AČR, zástupci zastupitelstva a mnozí místní občané. (zdroj: www.valka.cz)

por. Pavel Stopka je pochovaný v Bratislave na cintoríne v Slávičom údolí / photo Ladislav Barabas  www.vets.cz

za materiál ďakujem p. Pavlovi Krejčí, adminovi webovej stránky

photo - leteckabadatelna.cz
photo - leteckabadatelna.cz
miesto havárie MiGu-17PF por. Stopku miesto dopadu MiGu-17PF por. Stopku v roku 2012 odhalenie pamätníka por. Stopkovi pomník por. Stopku
pomník por. Stopku fragmenty MiGu-17PF nájdené na mieste dopadu fragmenty MiGu-17PF nájdené na mieste dopadu hrob por. Stopku v Slávičom údolí


comments powered by Disqus