Stuka Ju-87 dopadla u obce Ivanka pri Nitre, posádka vyskočila na padákoch

Gonzo - 6.2.2013
 

 ilustračná photo zničenej Ju-87 Stuka

Oznamujem, že dňa 14.marca 1945 asi o 20:45 hod. havarovalo v obci Ivanka pri Nitre, nemecké bojové lietadlo typu Ju-87 Stuka, od leteckého útvaru L 49426 Lg.Pa.Wien

 
Lietadlo viedli pilot oberweinrich Singer a pozorovateľ feldwebl Rochlitz. Podľa udania pilota Singera leteli od Blatenského jazera do Nitry. Cestou nad Maďarskom boli napadnutí nepriateľskými lietadlami a lietadlo utrpelo poruchu. Poruchu spozorovali už nad územím Maďarska v okolí Šurian. Pozorovateľ feldwebl Rochlitz tam aj z lietadla vyskočil padákom. Pilot oberw. Singer letel ďalej, ale v chotári obce Branč, okr. Nitra nad slovenským územím aj on bol nútený z lietadla vyskočiť padákom
 
Lietadlo potom samo letelo ďalej, nad obcou Ivánka pri Nitre zakrúžilo a spadlo priamo do prostred dvora roľníka Ľudovíta Belana v Ivánke pri Nitre-Luk. Lietadlo sa celkom rozbilo a zhorelo. Jeho posádke oberw. Singerovi a pozorovateľovi feldw. Rochlitzovi sa nič nestalo a ani ani iná osoba neprišla k úrazu. Posádka lietadla prihlásila sa dňa 15.marca u veliteľstva nemeckej letky v Nitre
 
Lietadlo sa pri havarovaní poškodilo komín a strechu obytného domu roľníka Michala Guzmického v Ivánke pri Nitre-Luk, strechu obytného stavania Imricha Holku, Michala Ševelu, strechu a okná obytného stavania Ľudovíta Belana a Imrichovi Andimu zapálilo na dvore asi 6 metrákov sena a asi 15 metrákov slamy uložené spolu v jednej kôpke, ktorá aj úplne zhorela
 
Celková škoda, ktorú lietadlo havarovaním zapríčinilo je asi 6.000 - 8.000 Ks
 

 
O havárii vyrozumeli sme ihneď telefonicky cestou miestnej nemeckej vojenskej telefónnej ústredne nemeckú Orstkomandatúru a veliteľstvo nemeckej letky v Nitre. Dňa 15. marca 1945 dostavila sa na miesto havárie aj komisia od nemeckej letky v Nitre, zapríčinenú škodu však neodhadla, ale prikázala poškodeným, aby si poškodené dali ihneď opraviť a dotyčné účty predložili Orstkomandatúre v Nitre, ktorá im ich nahradí 
 
Zprávu predkladám ÚŠB, HVŽ a Nemeckej leteckej misii v Bratislave, zprav. orgánovi u posádkového veliteľstva v Nitre, okr. úradu v Nitre služobným postupom oblastnému žandárskemu veliteľstvu v Nitre
 
Veliteľ stanice  hl.d.zást. Pinka v.r.
 
 
 Aeroarchív Androvič, Trenčín / za materiál ďakujem Marošovi Szabó sen.
                                                                                                              
správa žandárskej stanice o havárii Ju-87 Stuka u obce Nitra - Ivánka správa žandárskej stanice o havárii Ju-87 Stuka u obce Nitra - Ivánka


comments powered by Disqus