Pozvánka na Guláš + Lietanie + Astronómiu

Gonzo - 21.11.2016
 

Slovenská liga aviatikov a Letecký klub Šurany

pozývajú na 26.novembra všetkých letcov a priateľov lietania bez rozdielu, na priateľské posedenie pri guláši a astronomickú prednášku spojenú s pozorovaním astronomických objektov

photo - sla.aero
photo - sla.aero


comments powered by Disqus